Weerstand kan heel leerzaam zijn’

‘Weerstand kan heel leerzaam zijn’

Frank Drogtrop en Selma Janson over de leergang
Effectief en Ontwikkelingsgericht Leidinggeven

Veranderingen roepen vaak weerstand op, maar dat hoeft helemaal niet negatief te zijn. Frank Drogtrop en Selma Janson van ISD Bollenstreek nemen deel aan de Leergang effectief en ontwikkelingsgericht leidinggeven en vertellen over hun ervaringen.

Leidinggevenden spelen een centrale rol bij de cultuuromslag in het sociaal domein en de ontwikkeling van vakmanschap. Hoe krijg je die cultuurverandering voor elkaar in je eigen organisatie? En hoe geef je als leidinggevende het goede voorbeeld? Selma Janson en Frank Drogtrop meldden zich aan voor de Leergang effectief en ontwikkelingsgericht leidinggeven die Divosa samen met TNO en Stimulansz organiseert.

Selma is coördinator Klantcontactcentrum bij ISD Bollenstreek en stuurt 26 medewerkers aan. Frank is coördinator van de afdeling Participatiewet en heeft 23 medewerkers.

Waarom doen jullie mee met de leergang?

Selma: “Je krijgt inzicht in hoe mensen reageren op jou in de rol van begeleider in een veranderproces. Maar ook in hoe je er zelf mee omgaat. Ik denk regelmatig: ‘O, zit ik zo in elkaar? Reageren mensen zo op mij?’”

Frank: “Het is interessant en uitdagend om te werken aan een lerende organisatie. Kunnen zaken beter? Zo ja, waar in het proces? Het is leerzaam om volgens beproefde methodieken veranderingen te realiseren. Zo krijg je meer structuur, handvatten en houvast. Je leert het gedrag van je medewerkers te beïnvloeden om het beste uit hen te halen. En dat komt vervolgens weer ten goede aan de klanten – de burgers voor wie we het doen.”

Hoe bevalt het tot nu toe?

Selma: “Goed. We hebben een groep van vijftien mensen van verschillende sociale diensten. Het is leuk van anderen te horen hoe zij het doen en waar zij tegenaan lopen. In het begin vond ik het allemaal wat abstract. Dat is gaandeweg beter geworden. De cursusleiding is heel bekwaam. Ze hebben het vertrouwen van de groep en dringen snel door tot de kern.”

Frank: “Je denkt veel beter na over wat je nu eigenlijk wilt bereiken met je team. Je weet pas wat je moet doen als je je resultaten helder hebt geformuleerd.”

Selma: “Inderdaad: meetbare doelen stellen. Dan kun je ook heldere beslissingen nemen. Zo vinden we in de nieuwe aanpak dat meldingsgesprekken klantvriendelijker moeten. Waar meet je aan af of dat lukt? De criteria daarvoor moet je op papier zetten, dan kun je checken en afvinken.”

Zijn er meer eyeopeners?

Selma: “We deden een familieopstelling. Dat is een sessie waarbij een deelnemer een kwestie inbrengt waarover hij helderheid wil. Andere deelnemers krijgen hoofdrollen toebedeeld, als ‘familieleden’ van dat vraagstuk. Zij worden opgesteld in de cursusruimte, in een krachtenveld ten opzichte van de andere deelnemers. Zo ontstaat er een tableau vivant dat inzicht geeft in de onderliggende problematiek. De uitkomst was dat er twee kampen bleken te zijn: de consulenten enerzijds en het MT anderzijds. Dat gaf ons inzicht in hoe de verhoudingen liggen en waarom mensen reageren zoals ze doen.”

Frank: “Ik vond de krachtenveldanalyse interessant: van wie krijg je wel of geen vertrouwen om een verandering door te voeren? Het is goed om je daar bewust van te zijn. Dan weet je ook aan wie je aandacht moet geven of juist niet. Ook de fasen van gedragsverandering volgens het model van Prochaska vind ik goed werken. Het leert je hoe je om kunt gaan met de verschillende medewerkers, die meestal ook verschillend tegen verandering aankijken.”

Waar loop je in de praktijk tegenaan en hoe helpt de cursus daarbij?

Frank: “Soms ga ik te snel en moet ik later terugschakelen. De cursus helpt om meer structuur te krijgen bij het doorvoeren van veranderingen en geeft inzicht in de vraag wie je daarbij moet betrekken.”

Selma: “Je loopt aan tegen weerstand. Daar schenkt de leergang heel veel aandacht aan. Je krijgt oefeningen, oplossingen van collega’s en handvatten voor omgang met weerstandsgedrag. Je leert ook dat weerstand leerzaam kan zijn. Dat het niet per definitie iets negatiefs is. Soms heeft iemand goede redenen om weerstand te voelen. Als jij je daarin verplaatst, werk je in ieder geval aan wederzijds begrip. Dan kun je constructief verder.”

Tekst: Jan Dobbe
Beeld: de Beeldredaktie

 

‘Weerstand kan leerzaam zijn.’ Klopt dat in uw ogen? Wanneer wel en wanneer niet? Deel uw reactie.

Ook aan de slag met gedragsverandering?

Vakmanschap vraagt een grote cultuuromslag binnen organisaties. De leergang Effectief en ontwikkelingsgericht leidinggeven is dé manier om een vliegende start te maken met gedragsverandering. De eerste leergang was een groot succes. Op 23 maart is de tweede leergang van start gegaan. Divosa heeft de intentie om, samen met TNO en Stimulansz, in het najaar een derde leergang te organiseren.

Voor wie? Gemeentelijke teammanagers werk, inkomen en/of participatie.

Informatie en aanmelden: www.divosa.nl/bijeenkomsten of e-mail Gina Jongma: gjongma@divosa.nl

 

Deel dit artikel!

05//2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code

05//2016