Ter Meer - Veenstra - We hadden dit veel eerder moeten doen


‘We hadden dit veel eerder moeten doen!’

Veluwerand en Elan Training leiden participatiecoaches op tot vakvolwassen klantmanagers

Bij de Sociale Dienst Veluwerand weten ze wel waar het naartoe moet: medewerkers die voldoen aan de beroepsstandaard voor klantmanagers. Tien van hen ronden binnenkort de leergang Vakvolwassen Klantmanager af, die de sociale dienst zelf mee ontwikkeld heeft.

 

In 2014 stuurde Sociale Dienst Veluwerand acht klantmanagers naar de leergang Vakmanschap Klantmanager van opleider Elan Training in het Brabantse Ulvenhout. Klantmanagers hielden zich tot dan toe bezig met zowel de uitkering als de re-integratie. Die twee werden uit elkaar gehaald en bij verschillende teams neergelegd; re-integratie werd participatie. Coördinator Wolter ter Meer van het team Werk en Ontwikkeling: “Over wet- en regelgeving, het uitkeringsdeel, hoefden we de mensen niet veel meer te leren. Over beïnvloeding van klantgedrag des te meer. Met name daarvoor deden we een beroep op Elan.”

Positief over een pittige opleiding

Een aantal medewerkers van Veluwerand volgden eerder al de opleiding Jobcoach van Elan Training. Wolter: “Het is fijn om met een bekende partner te werken. Bovendien heeft Elan veel landelijke ervaring met de doelgroep klantmanagers en een coachende manier van werken.”

Hoewel de medewerkers het zeker qua tijdsbesteding een pittige opleiding vonden, waren ze door de bank genomen heel positief. Wolter: “Met name over gedragsbeïnvloeding hebben ze veel meegekregen: Hoe krijg je klanten in beweging? Hoe ga je om met weerstand, met mensen die niet willen? Die vaardigheden hebben ze dankbaar in praktijk gebracht.”

Veel te leren over een nieuwe wereld

Veluwerand bevindt zich in een nieuw transitietraject, wat vraagt om het opfrissen van de vaardigheden op het gebied van gedragsbeïnvloeding en het bijschaven van de fijne kneepjes van de Participatiewet. Bovendien is de rol van de klantmanagers uitgebreid met werkgeversdienstverlening. In 2016 klopte de sociale dienst daarom opnieuw bij Elan Training aan.

 

‘Werkgeversdienstverlening is een totaal nieuwe wereld. Hoe ga je om met werkgevers? Wat hebben zij nodig?’

 

Wolter: “Werkgeversdienstverlening is een totaal nieuwe wereld. Hoe ga je om met werkgevers? Waar letten zij op? Wat hebben zij nodig? Allemaal zaken die we moesten leren.” Een andere belangrijke drive was het opzetten van een leergang die aansluit bij de beroepsstandaard: de Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers . “Dan bied je mensen iets om naartoe te werken. Om te beginnen hebben we iedereen lid gemaakt van de Beroepsvereniging voor Klantmanagers. Elan is een opleider die de medewerkers kan meenemen naar de vakvolwassenheid die wij nastreven. Uiteindelijk moet er een team van gecertificeerde klantmanagers staan.”

Meer weten over beroepsregistratie voor klantmanagers? Bekijk de video ‘Een beroepsregister voor klantmanagers: een verkenning’. 

Wat hebben we nodig?

De voorbereiding van de leergang duurde een halfjaar. Veel tijd werd intern besteed aan het formuleren van de opleidingswensen en -behoeften. Wolter: “Met een selectie van vijf coaches hebben we gebrainstormd over wat we als groep, maar ook individueel nodig hebben. En we hebben een 0-meting gedaan om te zien welke competenties uit de beroepsstandaard nog aangescherpt moesten worden. Vervolgens is Elan Training aan de slag gegaan, waarna zij al vrij snel kwamen met een opleidingsprogramma op maat.”

Het programma biedt heel veel ruimte voor specifieke situaties uit de eigen praktijk. Ervaringsleren en probleemgestuurd onderwijs zijn belangrijke didactische uitgangspunten. Inhoudelijke onderdelen zijn werkgeversdienstverlening, psychische belasting en begeleidingsinterventies, motiverende gesprekstechnieken, zelfsturing, commitment en groepsbemiddeling. Daarnaast doen deelnemers actief aan intervisie en werken zij gedurende de leergang aan een projectopdracht. Wolter: “En we maken parallel gebruik van het E-portfolio voor klantmanagers. Zo sluiten we mooi aan op de beroepsregistratie.”

Dichter bij elkaar

Participatiecoach Tjitske Veenstra is deelnemer van de leergang Vakmanschap Klantmanager: “De leergang draagt goed bij aan de diverse kanten van het vak. Belangrijkste eyeopener voor mij is de waarde van intervisie en reflectie. Elkaar aanspreken, van elkaar leren. De leergang heeft ons als groep dichter bij elkaar gebracht en ons elkaars waarden leren kennen. Dat is een mooi product van deze opleiding. Ook is mijn opleidingsbehoefte verder aangewakkerd. We denken er nu over om de opleiding tot jobcoach te doen. Om de klant beter te kunnen begeleiden – ook op de werkplek. Dat zou een waardevolle aanvulling zijn op wat we nu geleerd hebben.”

Met lef het diepe in

Belangrijke spin-off is teambuilding. Wolter: “Mensen leren elkaar in zo’n intensief traject veel beter kennen. Er moeten gezamenlijke opdrachten worden uitgevoerd, er worden rollenspellen gedaan. Mensen gaan elkaar met andere ogen zien, dat werkt heel positief.”

Er zit ook een lastige kant aan. Je moet de opleiding van vijftien cursusdagen en zes uur huiswerk per week doen naast je reguliere werk. Wolter: “Dat is voor velen een punt. We verlichten dat door zo veel mogelijk te faciliteren, zoals opdrachten in werktijd laten doen.”

 

‘De vakvolwassen klantmanager ziet kansen, probeert eens wat uit en durft op zijn bek te gaan’

 

Maar de positieve uitwerking staat voorop. Zo praat een aantal participatiecoaches al actief mee met werkgevers om hun nieuwe vaardigheden toe te passen en netwerken met verschillende stakeholders in het sociaal domein. “Ze springen met lef in het diepe. Sommigen passen al mooi in het profiel van de vakvolwassen klantmanager: de professional die niet alleen zelfstandig functioneert, maar ook kan bijdragen aan de ontwikkeling van het beroep en innovatie van de dienstverlening. Iemand die kansen ziet, eens wat uitprobeert en op zijn bek durft te gaan.”

Stip op de horizon

Heeft Wolter nog tips voor andere gemeenten als het gaat om opleiden? “Wacht niet te lang, ga het gewoon doen. Laat je niet weerhouden door allerlei mitsen en maren, zoals ‘geen tijd’. Er is altijd wel een reden te vinden om het niet te doen. Zet een stip op de horizon en ga ervoor! Wij hadden het ook veel eerder moeten doen.”

Tekst: Jan Dobbe
Foto: De Beeldredaktie/ Bram Petraeus

veluwerand

Vakmanschap op de kaart: inspirerende initiatieven en activiteiten van gemeenten binnen het sociaal domein. Daar hoort Veluwerand ook bij.

Programma leergang Vakvolwassen Klantmanager

Vooraf: ‘meet & greet’ (kennismaking en voorlichting)

 • Module 1 (drie dagen): Maatschappelijk en juridisch kader
 • Module 2 (vier dagen): Werkgevers en werkzoekenden matchen op de arbeids- en participatiemarkt
 • Module 3 (zes dagen): Begeleidingsinterventies
 • Projectdag met voortgangsgesprekken
 • Teamontwikkeling in twee heidagen
 • Afrondingsdag met projectpresentaties, conclusies en borging

Tussentijds:

 • Twee beroepsopdrachten met casuïstiek uit de eigen praktijk

Parallel aan de leergang:

 • Intervisiegroepen met verslaglegging
 • Projectgroepen met projectopdracht
 • E-portfolio voor klantmanagers

Na afloop ter borging:

 • Terugkomdag na zes maanden
 • Begeleide intervisiedag eens per drie maanden
 • Opstellen van een groepsportfolio

Meer informatie op www.elan-training.nl

 

Deel dit artikel!

10//2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code

10//2017