divosa-roger-speck-01-trots-op-je-vak

‘Veel medewerkers staan versteld van zichzelf’

Roger Speck (Breda) over de focus op uitstroom

Wat is nou eigenlijk ‘de bedoeling’ van de sociale dienst? Voor Roger Speck (manager arbeidsbemiddeling bij ATEA-groep Breda) is dat helder: uitstroom naar werk. En dus zijn alle activiteiten daarop gericht. Zijn aanpak aan de hand van zeven stellingen.

 

1. Klanten van de sociale dienst zijn kandidaten

“We noemen de aanvragers van een bijstandsuitkering kandidaten voor de arbeidsmarkt. Niet cliënten of belanghebbenden en zeker geen uitkeringsgerechtigden. Van een woord gaat creatiekracht uit, vandaar dat we consequent over kandidaten spreken. Hun uitstroomproces begint al aan de poort. We focussen meteen op werk. Het vraagt een lange adem om ingesleten taalgebruik te veranderen. Ik zet daarom vaak humor in. Wie het toch over een klant heeft, betaalt een euro per keer.”

2. Betaald werk is de beste keuze

“Hoe langer iemand in de uitkering zit, hoe langer het duurt voor hij eruit komt. Daarom spreken we snel met iedere nieuwe kandidaat. Dat heeft topprioriteit, dus hebben we dit strak geregeld in ons proces.

We willen dat kandidaten zelf inzien dat betaald werk de beste keuze is. Van oudsher zijn we gewend om kandidaten bij alles te ondersteunen. We leveren vacatures aan en maken alles zo gemakkelijk mogelijk. Maar dat brengt de kandidaat niet zelf in beweging. Ons doel is om werkgevers kandidaten te leveren die werkelijk gemotiveerd zijn. Motivatie is voor een werkgever doorslaggevend om met een kandidaat in zee te gaan.”

3. De arbeidsmarkt is onze klant

“Het is onmogelijk om voor al onze kandidaten vacatures op te halen. We zijn er ook niet om specifieke vacatures van werkgevers te vervullen. Want niet die ene werkgever is onze klant, maar de hele arbeidsmarkt. We willen zoveel mogelijk werkgevers vinden die openstaan voor onze kandidaten. En we zetten ons in om schroom en vooroordelen bij werkgevers weg te nemen.”

‘Wie onze kandidaten “klant” noemt, moet een euro betalen’

4. Kandidaten zijn zelf verantwoordelijk

“We willen dat kandidaten zelf hun statusoverzicht meenemen als ze bij ons op gesprek komen. Dat scheelt onze klantmanagers toch weer tien minuten tijd. Nog veel belangrijker is dat we hiermee aangeven dat kandidaten zélf verantwoordelijk zijn. Dat ze zich realiseren dat zij aan zet zijn. We helpen door een zekere regie te voeren en eisen te stellen. Maar verwacht niet dat de zoete broodjes zomaar aangereikt worden. Vanuit eigen beweging komen kandidaten nu eenmaal effectiever aan een betaalde baan dan als wij dat doen.”

5. Kandidaten dienen hun eigen netwerk aan te boren

“De arbeidsmarkt is moeilijk. Tegelijkertijd zegt het aantal vacatures niet veel over de kans om aan werk te komen. Vraag en aanbod zijn namelijk geen statische gegevens. Als je aanbiedt dat je iets voor een werkgever kunt betekenen, levert dat ook nieuwe vraag op.

Onze kandidaten mogen vooral niet achterover leunen. Ze komen geen stap verder als ze wachten tot de economie weer aantrekt. Ze moeten zelf gaan netwerken. Daarmee boren zij mogelijkheden aan die wij als dienst nooit kunnen bieden; hun bereik is groter.”

6. Klantmanagers zijn zelf verantwoordelijk voor vakmanschap

“We verwachten van onze kandidaten dat ze hun verantwoordelijkheid nemen, dus verwacht ik ook van onze medewerkers dat ze hun eigen vak serieus nemen. Dit is een kennisintensief vak. Daar hoort gewoon bij dat je je vakliteratuur bijhoudt. Is daar in werktijd geen gelegenheid voor, dan doe je dat daarna.

We zijn blij met de Werkwijzers van Divosa, waarin goede informatie bij elkaar gebracht is. We gebruiken onder meer ‘Omgaan met belemmeringen’, ‘Groepsgewijs werken met klanten’ en ‘Vakmanschap door intervisie’.

Wie echt gedreven is en zich wil ontwikkelen, krijgt hier alle kansen. Vanuit onze leidende principes ‘benut alle talent’ en ‘wederzijds respect’ is het belangrijk om echt open te staan voor ieders kwaliteiten. Ook moet je het in je hebben om je sterke punten te willen delen.”

7. Voor veranderingen heb je geduld nodig

“Ik heb veel respect voor onze medewerkers. Zij staan voor de uitdaging om mensen die niet altijd gemotiveerd zijn, in beweging te brengen. Het is een behoorlijk moeilijk vak.
Sinds 2014 werken we met multidisciplinaire teams die per team in één kamer werken. Ze hebben een gezamenlijke target om de uitstroom te bevorderen. Het duurt helaas lang voordat we de resultaten van deze aanpak terugzien in de uitstroomcijfers.

Veel medewerkers hebben moeite met de veranderingen in onze organisatie. We vragen veel vertrouwen, maar kunnen niet garanderen dat het echt gaat werken. We kunnen bovendien lang niet iedereen een vast arbeidscontract bieden. Dat maakt het extra lastig. Toch staan veel medewerkers versteld van zichzelf. Ze zien de eerste resultaten en krijgen daar energie van. Veel mooier kun je het niet krijgen.”

Wat vindt u van deze stellingen? Reacties zijn van harte welkom!

Tekst: Sigrid van Iersel
Foto: Robert van den Berge

Wat doet Roger Speck in Breda?

Roger Speck is manager Arbeidsbemiddeling bij ATEA-groep (de fusieorganisatie van BSW Bedrijven en Sociale Zaken van de gemeente Breda). Hij is verantwoordelijk voor alle activiteiten gericht op arbeidstoeleiding van uitkeringsgerechtigden van de gemeente. Ook de intakes voor WWB- uitkeringen vinden onder zijn hoede plaats.

Speck geeft leiding aan het veranderproces bij ATEA-groep dat geïnspireerd is op het boek ‘Verdraaide organisaties’ van Wouter Hart. Het idee daarin is om te werken vanuit ‘de bedoeling’: doen waarvoor we echt op aarde zijn. Beleid, regels en procedures zijn geen doel, maar dienen een doel. Daarbij vraag je je af: hoe wordt de ander beter van mijn handelen?

Leidende principes in Breda zijn: basisinkomen op orde, wederzijds respect, eigen verantwoordelijkheid voorop en benut alle talent. Dat laatste komt onder andere tot uiting in de multidisciplinaire teams die per team in één kamer werken.

Ook Haarlemmermeer werkt op basis van ‘werken vanuit de bedoeling’. Bekijk hier het filmpje van Haarlemmermeer:

Brood en Rozen

Roger Speck staat op de foto in het lokaal van Brood en Rozen, een groep Bredase bijstandsvrouwen. Samen met de sociale dienst van Breda heeft Brood en Rozen een aanpak ontwikkeld om het vertrouwen in het eigen kunnen te versterken. Hun kennis en ervaring delen ze graag met andere bijstandsvrouwen en sociale diensten.

Ervaringsverhalen

Divosa verzamelt ervaringsverhalen van gemeenten die werk maken van het versterken van vakmanschap onder de noemer: Vakmanschap op de kaart. Ook het verhaal van Breda staat op de kaart: vakmanschap in Breda

Deel dit artikel!

02//2015

Reacties

  1. Geplaatst door: Ben Borgmans

    Beste Roger

    In de vergadering met Gijsbert van Herk als onze a.i. gemeentesecretaris heb ik gevraagd naar het gegeven of er voor de uitstromers al een informatiefilmpje is over de reden van de de uitstroom naar werk. Als men voordat er een gesprek plaats vindt een filmpje ziet met de reden waarom wij als gemeente dit doel willen bereiken is er mogelijk minder weerstand en spanning bij de gesprekken die dan volgen. Het vooraf, middels een informatiefimpje, uitleg geven over de doelstellingen zou mogelijk meer begrip kunne n bregen aan de zijde van de werkzoekende en de gesprekken zouden mogelijk soepeler kunnen lopen.

    Groeten van Ben Borghmans,
    Lid van de Ondenemingsraad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code

02//2015