Trots op je vak

Magazine over vakmanschap bij Werk, Inkomen, Participatie en Zorg
Nr. 9, april 2017

Omgekeerd toetsen

 

De verkiezingen zijn achter de rug. Tijdens een door Divosa georganiseerd Politiek Café analyseerde Ferry Mingelen de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie. Wordt het rechts met een beetje links of rechts met een vleugje midden? En wat betekent dat voor gemeenten, met name in het sociaal domein? Waar hopen we dan op? Waar willen we meer van? En waarvan in elk geval minder? ‘Regels, regels’, scandeerden de aanwezige leden van Divosa en andere belangstellenden via het digitale stembord. Want regels belemmeren ons als gemeenten om te doen wat nodig is. En om te leren door te doen: met vallen en opstaan nieuwe wegen zoeken om mensen weer zinvol te laten meedoen. 

 

De Beroepsvereniging voor Klantmanagers heeft aan alle gemeenten die collectief lid zijn de film ‘I, Daniel Blake’ op dvd toegestuurd. Een fictief verhaal, maar gruwelijk realistisch. Een illustratie van hoe regels de boventoon kunnen gaan voeren en zo hun doel voorbijschieten. Hoe leefwereld en systeemwereld met elkaar botsen. Zo gaat het in het echt toch wel vaak. Want regels bieden houvast en het is niet makkelijk om vertrouwde patronen te doorbreken. Dat zullen we met elkaar moeten leren. Daarom is De Omgekeerde Toets van Stimulansz zo’n mooi hulpmiddel. Evelien Meester trekt er mee door het land. Onder andere naar Almere. Daarover meer in dit nummer van Trots op je Vak. Een nummer dat geheel in het teken staat van de lerende organisatie

 

‘Wat de lerende organisatie is? Dat zijn we nog aan het leren’

 

Wat is dat eigenlijk, de lerende organisatie? Dat zijn we nog aan het leren. Vandaar in deze editie meer inspirerende voorbeelden. Drentsche Aa doet het met zelfsturende teams en Maastricht-Heuvelland met gemengde koppels. Die zijn ervoor opgeleid in een speciale leergang. Amsterdam versterkt het leren op de werkplek met ‘70:20:10-leren’. Het zijn maar een paar voorbeelden van de vele die in het land te vinden zijn. Niet bedoeld om na te doen, maar als bron van ideeën om zelf mee aan de slag te gaan, in je eigen lerende organisatie.

Veel leesplezier!

Marcel van Druenen, programmamanager Divosa


Inhoud

 

Vroeger praatten we over elkaar, nu met elkaar

De lerende organisatie in Almere

Het doel van de wet telt (niet de letter)
‘We praten nu mét elkaar’
Lees-verder

70-20-10-leren in de Amsterdamse praktijk

70:20:10-leren in Amsterdam

Wat is waardevol voor klant en stad?
‘Goede verbeterplannen komen van de werkvloer’
Lees-verder

Het kan altijd beter

Werkplein Drentsche Aa

Al twintig jaar een lerende organisatie
‘Het kan altijd beter’
Lees-verder


Groepsgericht werken wil ik vaker toepassen

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Groepsgericht werken vaker toepassen
‘We staan te popelen’
Lees-verder

Re-integratie met heilzaam sausje van straatcultuur

Vakkundig aan het werk

Heilige Boontjes leidt lastpakken op tot barista

Lees-verder

RE-INTEGREREN IN HET GROEN ZACHT, MAAR NIET SOFT

Vakkundig aan het werk

Re-integreren bij een sociale onderneming

Lees-verder


VAKKENVULLERS DOORBREKEN SCHOTTEN BIJ GEMEENTEN

Vakkundig aan het werk

HET WERK IS ER AL EN IS MAKKELIJK AAN TE PASSEN

Lees-verder

WERKWIJZERS VAKMANSCHAP

Alle Werkwijzers op een rij
Lees-verder


 

AGENDA VAKMANSCHAP

Alle trainingen, bijeenkomsten en congressen op een rij
Lees-verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief Effectiviteit & Vakmanschap


Colofon

‘Trots op je vak’ is een uitgave vanuit het programma Effectiviteit en Vakmanschap van Divosa.
Concept: Sigrid van Iersel
Coördinatie: Jan Dobbe
Teksten: Jan Dobbe, Sigrid van Iersel
Beeld: Gerard Paul Haga / De Beeldredaktie en Annelies van ’t Hul
Eindredactie: Jolanda van den Braak, Caroline Huisman
Ontwerp: Rob Ferwerda / Creja ontwerpen b.v.
Contentmanagement: Saskia Schrijver
Programmamanager: Marcel van Druenen / Divosa
Contact: info@divosa.nl

Copyright: Divosa 2017
www.divosa.nl

09//2017
09//2017