Trots op je vak

Magazine over vakmanschap bij Werk, Inkomen, Participatie en Zorg
Nr. 6, juni 2016

Willen, kunnen en het wij-gevoel

 

Samen met vijf andere gemeenten probeert RSD de Liemers een begin te maken met de certificering (of eigenlijk beroepsregistratie) van klantmanagers. Dat is een lastige opgave, maar het lijkt noodzakelijk om het professioneel aanzien van de sector te verstevigen. Certificering geeft klantmanagers een prikkel om hun vakmanschap serieus te nemen. Er wordt zelfs gesproken over verplichte certificering van klantmanagers. Het is tenslotte een vak dat niet iedereen zomaar kan uitvoeren. Daarover lijkt iedereen het eens.

Toch is er ook weerstand tegen certificering. Is het opleggen van verplichtingen niet strijdig met het stimuleren van professioneel gedrag? Om je te ontwikkelen in je vak moet je intrinsiek gemotiveerd zijn. Druk van buiten werkt dan negatief.

Voor- en tegenstanders van certificering gingen onlangs met elkaar in debat bij Divosa (lees hier het verslag). Om de discussie te scherpen deden ze dat aan de hand van stellingen volgens de regels van het Engelse Lagerhuis; een vorm die goed bleek te werken. De deelnemers wisselden regelmatig (letterlijk) van standpunt door van de voorstanders naar de tegenstanders over te lopen.

Conclusie: de standpunten staan niet lijnrecht tegenover elkaar. Het gaat om de nuancering. En bij veel stellingen was het woordje ‘moeten’ de boosdoener. Daar hebben we blijkbaar allemaal een hekel aan.

‘De kunst is om in het gesprek met de klant de autonomie te versterken en niet te beperken’

Wat voor professionals geldt, gaat ook op voor hun klanten. We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat de stok effectiever is dan de wortel om klanten in beweging te krijgen. Voorstanders van het basisinkomen gaan er daarentegen van uit dat straf en beloning beide minder goed werken dan ruimte voor eigen initiatief. Wetenschappelijk onderzoek geeft hun gelijk. Volgens de zelf-determinatietheorie (Deci en Ryan) kan externe druk de intrinsieke motivatie belemmeren. Voor intrinsieke motivatie is autonomie belangrijk.

Willen, kunnen en het wij-gevoel: dat maakt mensen creatief en capabel om problemen op te lossen. Het maakt mensen ook productief en vooral gezond. De kunst is om in het gesprek met de klant de autonomie te versterken en niet te beperken. Om klantmanagers daarbij te helpen hebben we Mijn Werkblad ontwikkeld en de training Gespreksvoering, hoe motiveer ik mijn klant. Ook daarover meer in dit nieuwe nummer van Trots op je vak.

Veel leesplezier! 

Marcel van Druenen, programmamanager Divosa

Waarom certificering?

Zowel het bestuur van Divosa als het bestuur van de BvK hebben zich uitgesproken voor certificering van klantmanagers, ofwel: registratie van de beroepsbeoefenaren in een beroepsregister. Vanuit die basis zijn een aantal pilots bij gemeenten gestart, waarin we uitzoeken wat de toelatingseisen voor registratie zijn en hoe we te werk moeten gaan. De BvK is begonnen met de voorbereiding op haar rol daarin en we laten ons ondersteunen door het Registerplein – waar ook de beroepsgroep van sociaal werkers hun register hebben ondergebracht. Niet iedereen is voorstander van verplichte registratie. Over de voor- en tegenargumenten hebben we onlangs een Lagerhuisdebat georganiseerd: ‘De zin en onzin van certificering’. Lees hier het verslag.


Inhoud

Meer kennis, meer maatwerk

MEER KENNIS, MEER MAATWERK

Onderzoek naar effectieve interventies
7 tips: zo pak je het aan
Lees-verder

De bedoeling, de klanten en het rendement

KEURMERK VOOR KLANTMANAGERS

RSD de Liemers neemt deel aan pilot
‘E-portfolio is cadeautje voor klantmanagers’
Lees-verder

‘Sorry, ik zit weer op jouw stoel!’

HOE MOTIVEER IK MIJN KLANT?

Training gespreksvoering
‘Sorry, ik zit weer op jouw stoel’
Lees-verder


De bedoeling, de klanten en het rendement

WAT IS EIGENLIJK DE BEDOELING?

Effectief en Ontwikkelingsgericht Leidinggeven
Het doel, de klanten en het rendement
Lees-verder

WERKWIJZERS VAKMANSCHAP

Alle Werkwijzers op een rij
Lees-verder


AGENDA VAKMANSCHAP

Alle trainingen, bijeenkomsten en congressen op een rij
Lees-verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief Effectiviteit & Vakmanschap


Colofon

‘Trots op je vak’ is een uitgave vanuit het programma Effectiviteit en Vakmanschap van Divosa.
Concept en coördinatie: Sigrid van Iersel
Teksten: Jan Dobbe, Sigrid van Iersel
Beeld: Gerard Paul Haga / De Beeldredaktie
Eindredactie: Jolanda van den Braak, Caroline Huisman
Ontwerp: Rob Ferwerda / Creja ontwerpen b.v.
Contentmanagement: Saskia Schrijver
Programmamanager: Marcel van Druenen / Divosa
Contact: info@divosa.nl

Copyright: Divosa 2016
www.divosa.nl

06//2016
06//2016