Weerstand kan heel leerzaam zijn

Trots op je vak

Magazine over vakmanschap bij Werk, Inkomen, Participatie en Zorg
Nr. 5, april 2016

Einde aan het natte-vinger-werk

 

Het tv-programma Nieuwsuur legde laatst bloot hoe verschillend de gemeenten Rotterdam en Amsterdam omgaan met de tegenprestatie voor mensen in de bijstand. Shirley uit Rotterdam wordt door haar wethouder verplicht tot een tegenprestatie. In Amsterdam doet Jeffrey uit eigen beweging vrijwilligerswerk, omdat ‘zijn’ wethouder weigert dit verplicht te stellen.

Gemeenten hanteren verschillende aanpakken om mensen weer te laten deelnemen aan de samenleving. Maar klopt dat wel? Je wilt toch ook niet dat de huisarts in de ene gemeente een andere aanpak kiest dan zijn collega verderop omdat de wethouder dat zo besloten heeft? Ik zie liever dat de huisarts de behandeling kiest die het meeste effect heeft op de ziekte en de patiënt.

De beste behandeling hangt niet samen met een politieke keuze. Het is een toepassing van wetenschappelijk bewezen feiten.

Zo zouden klantmanagers ook te werk moeten gaan. Maar wat zijn de beste methoden om mensen zonder baan weer te laten deelnemen? Wat levert in welke situatie optimaal resultaat op? Welke prikkels werken voor wie? In het sociaal domein is daar nog te weinig eenduidigheid over. We hebben daarom meer en gedegen wetenschappelijk onderzoek nodig.

‘Ons werk is van groot belang voor de samenleving, daar mogen we niet mee schipperen!’

Dit jaar doen tien gemeenten mee aan het kennisprogramma ‘Vakkundig aan het werk’. Een daarvan is de regionale uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland, die ook deelneemt aan de pilot certificering. Daarover leest u meer in dit nummer van Trots op je Vak.

Meer dan zestig gemeenten hebben aanvragen ingediend en volgend jaar zullen nog meer gemeenten deelnemen aan dit programma. Daar zijn we blij mee. Want we weten dat wetenschappelijk onderzoek in het sociaal domein best moeilijk is. Het gaat immers om de systematische verzameling van informatie en het aantonen van verbanden. Daarvoor moeten klantmanagers langere tijd een bepaalde aanpak toepassen bij een groep burgers én bij een controlegroep.

Toch is het belangrijk om dit onderzoek te doen. Anders blijf je als klantmanager natte-vinger-werk in plaats van professioneel werk verrichten. Ons werk­ is van groot belang voor onze samenleving, daar mogen we niet mee schipperen!

Bij professioneel werken hoort ook het lidmaatschap van de Beroepsvereniging voor Klantmanagers. Als je nog geen lid bent, sluit je dan nu aan bij de BvK. Voor managers: meld de klantmanagers in jouw organisatie collectief aan als lid. Professional zijn kun je niet alleen.

Marcel van Druenen, programmamanager Divosa

Ontmoet collega’s en ontwikkel je vakmanschap!

KenMe is een online omgeving voor klantmanagers Werk en/of Inkomen waar zij elkaar het hemd van het lijf kunnen vragen over de alledaagse praktijk. KenMe staat voor Kennis en Meedoen. Het streven is om klantmanagers met elkaar in contact te brengen en zo het vakgebied vooruit te helpen. Wil je wel eens weten hoe collega's bepaalde dingen zouden aanpakken? Ga naar www.kenme.nl en meld je aan.

Op de ParticipatieCampus van Divosa en SBCM leer je hoe je je vakmanschap kunt versterken en nog beter kunt worden in je vak. Via dit online portaal heb je toegang tot heel veel digitale kennisdocumenten en interactieve trainingen die je zelfstandig of in groepsverband kunt volgen. Wil je een kijkje nemen? Registreer je dan op www.participatiecampus.nl.


Inhoud

Foto Mariena van der Slot.

MAASTRICHT-HEUVELLAND

Pilot: certificering van klantmanagers
‘Belangrijk voor het maatschappelijk aanzien van het vak’
Lees-verder

Foto Rick van den Ham

ALMERE DOET WAT NODIG IS

Prettig contact met de overheid
‘Aandacht voor de persoon achter het bezwaarschrift’
Lees-verder

Foto Frank Drogtrop en Selma Janson

CULTUURVERANDERING

Effectief en ontwikkelingsgericht leidinggeven
‘Weerstand kan heel leerzaam zijn’
Lees-verder


Foto Eline Timmer

DE AANPLAKKER

Nieuw instrument voor professionals
‘Vraag je collega’s om mee te denken’
Lees-verder

WERKWIJZERS VAKMANSCHAP

Alle Werkwijzers op een rij
Lees-verder


AGENDA VAKMANSCHAP

Alle trainingen, bijeenkomsten en congressen op een rij
Lees-verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief Effectiviteit & Vakmanschap


Colofon

‘Trots op je vak’ is een uitgave vanuit het programma Effectiviteit en Vakmanschap van Divosa.
Concept en coördinatie: Sigrid van Iersel
Teksten: Jan Dobbe, Sigrid van Iersel
Beeld: Gerard Paul Haga / De Beeldredaktie
Eindredactie: Jolanda van den Braak, Caroline Huisman
Ontwerp: Rob Ferwerda / Creja ontwerpen b.v.
Contentmanagement: Saskia Schrijver
Programmamanager: Marcel van Druenen / Divosa
Contact: info@divosa.nl

Copyright: Divosa 2016
www.divosa.nl

05//2016
05//2016