Trots op je vak

Magazine over vakmanschap bij Werk, Inkomen, Participatie en Zorg
Nr. 3, oktober 2015

Wat werkt écht?

 

Hoe begeleid je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk? Gemeenten beschikken hiervoor over een schat aan ervaringskennis. Tegelijkertijd weten we nog te weinig over welke interventies nu écht werken, blijkt uit een verkennend onderzoek van Roland Blonk van TNO. Zo is nog nauwelijks onderzocht wat een effectieve manier is om kandidaten aan te sturen.

Stimuleer beter zoekgedrag

Over zoekgedrag is nog het meeste bekend. Een concrete tip die we alvast uit het onderzoek van Blonk kunnen destilleren: stimuleer zoekgedrag bij de kandidaten. Want een training die deelnemers stimuleert om vaker en beter te zoeken, draagt volgens de wetenschap significant bij aan hun kans op werk. Wel moet daarbij ook aandacht zijn voor vaardigheden en motivatie.

Vakkundig aan het werk

Om meer te weten te komen over wat écht werkt, laten VNG, Divosa, UWV en de ministeries van SZW en VWS onderzoek doen naar effectieve instrumenten, methoden en werkwijzen. Dit meerjarige programma draagt de naam Vakkundig aan het werk en moet kennis opleveren voor de uitvoeringspraktijk. Praktische kennis dus, waar bestuurders, leidinggevenden, beleidmakers en mensen in de uitvoering wat aan hebben.

Klantmanagers spelen bij de effectieve uitvoering in ieder geval een cruciale rol. Dat blijkt uit de notitie van Astrid Hazelzet, ook van TNO, over de aanpak van Vakmanschap. Ook daarover gaat u de komende tijd nog meer horen en lezen.

Wat willen gemeenten?

Gemeenten weten waar uitvoerders in de praktijk behoefte aan hebben. En dus kunnen we bij dit programma alle hulp gebruiken. Op 11 november is de startbijeenkomst van het onderzoeksprogramma ter versterking van de uitvoeringspraktijk: Vakkundig aan het werk. Gemeenten kunnen eigen voorstellen indienen voor onderzoeken die meer inzicht geven in wat wel en niet werkt.

In deze editie van Trots op je Vak komt u al diverse vertegenwoordigers van gemeenten tegen. Op diverse terreinen boeken zij voortgang: in de samenwerking met scholen, met uitstroominstrumenten en met parttime ondernemerschap. Ook dat werkt.

Marcel van Druenen, programmamanager Divosa


Inhoud

 

Foto Gerard Fidder, Natasja Salemink en Richard Brenkman

Warme overdracht:

Niet aan het loket, maar aan het werk
Onderwijs en gemeenten werken intensief samen voor schoolverlaters met arbeidshandicap
Lees-verder

Foto Aad Klaassen column

Column:

Van mannetjes thuis en baasjes op het werk
Adviseur en trainer Aad Klaassen over agressie op de werkvloer 
Lees-verder


Jantine Waijenberg - nieuw systeem sociale dienst Schagen

De switch van schagen:

‘Je hebt lef en vertrouwen nodig’
Manager Jantine Waijenberg over de nieuwe zakelijkheid.  
Lees-verder

Fatima Bouchrit over parttime ondernemerschap Kansen benutten voor mensen met ondernemersplannen

Talent ontplooien:

‘Benut kansen voor mensen met ondernemersplannen’
Fatima Bouchrit over parttime ondernemerschap
Lees-verder

Foto Hanne Overbeek - Locus

Afstand verkleinen:

‘Kijk door de bril van de werkgever’
5 tips van Locus-directeur Hanne Overbeek
Lees-verder


Overzicht:

Alle Werkwijzers op een rij
Lees-verder

Colofon

‘Trots op je vak’ is een uitgave vanuit het programma Effectiviteit en Vakmanschap van Divosa.
Concept en coördinatie: Sigrid van Iersel
Teksten: Jan Dobbe, Sigrid van Iersel
Beeld: Gerard Paul Haga / De Beeldredaktie
Eindredactie: Jolanda van den Braak, Caroline Huisman
Ontwerp: Rob Ferwerda / Creja ontwerpen b.v.
Contentmanagement: Saskia Schrijver
Projectleider: Marcel van Druenen / Divosa
Contact: info@divosa.nl

Copyright: Divosa 2015
www.divosa.nl

03//2015
03//2015