Trots op je vak

Magazine over vakmanschap bij Werk, Inkomen, Participatie en Zorg Nr. 19, september 2019

De kwaliteit van maatwerk

 

Een belangrijk aspect van kwaliteit is het voldoen aan de standaard. Maar wat is de standaard bij maatwerk? En hoe beoordeel je dat? Het principe van ‘ieder het zijne’, zoals zo mooi verwoord is door Piet Hein Donner, vereist maatwerk binnen de geest van de wet.

 

Hoe professionals op objectieve gronden verschil kunnen maken? Met die vraag is de uitvoering nog druk in de weer. Door te doen en daarop te reflecteren, samen met collega’s en leidinggevenden. Een lerende praktijk dus, waarin fouten maken (lees: leren van onbedoelde effecten) mag – of misschien wel moet. Waarin het correct toepassen van regels niet garant staat voor kwaliteit.

‘Niet alleen de professionals moeten veranderen, maar ook alles wat hun dagelijkse handelen beïnvloedt’

De ontwikkelingen in het sociaal domein vragen om een gigantische paradigmashift. Ons oude doen en denken en de manier waarop we gewend zijn naar vraagstukken te kijken, werken als een rem op de verandering – net als de verantwoordingssystemen, de werkprocessen, de prestatiebeoordeling en het beleid. Niet alleen de professionals moeten veranderen, maar ook alles wat hun dagelijkse handelen beïnvloedt. Ook de manier waarop we over kwaliteit denken en hoe we het beoordelen.

Verandert in lerende organisaties ook de manier waarop de kwaliteit gecontroleerd wordt? En krijgen kwaliteitsmedewerkers dan een andere rol? Welke plaats nemen zij in de lerende organisatie in? Hoe ervaren zij de verandering? En wat kunnen we leren van de buren?

In dit nummer van Trots op je vak vind je de antwoorden op deze vragen. We laten kwaliteitsmedewerkers aan het woord die een sleutelrol vervullen in de lerende organisatie. Je leest over professionals die inspiratie en trots halen uit gesprekken over kwaliteit. En een leidinggevende vertelt hoe zij ruimte maakt voor haar medewerkers om hun werk te doen en hun klanten te helpen. De rode draad in alle verhalen: bezieling en volharding om te doen wat nodig is. Om mensen duurzaam aan werk helpen in het belang van henzelf en de maatschappij.

Marcel van Druenen, programmamanager Divosa

Ben jij zichtbaar genoeg als professional?

Zichtbaar zijn: jezelf, de groep professionals en het vak zichtbaar maken, om daarmee de erkenning en positie te krijgen en houden die we verdienen. Dat is het thema van de BvK in 2019.

Lees meer


Inhoud

 

‘Ik wil dat iedereen bezig is met innovaties’

Directeur Elfriede Boer over kwaliteit bij Werkzaak Rivierenland
‘Kennis opbouwen samen met de wetenschap, daar geloof ik echt in’
Lees-verder

‘Toets wat je waarmaakt’

Ervaringen met kwaliteitslabel Sociaal Werk Nederland
 ‘We hebben ons als een pitbulterriër in een kwaliteitskeurmerk vastgebeten’
Lees-verder

‘Als we het goed doen, maken we onszelf overbodig’

De nieuwe rol van kwaliteitsmedewerker John van der Starre
‘Blijven werken aan je deskundigheid, met iedere klant en iedere casus’
Lees-verder


‘Ik wil het zó doen, wat vind jij daarvan?’

In Huizen verhuisden de kwaliteitsmedewerkers van beleid naar uitvoering
‘Consulenten helpen om kennis en lef te ontwikkelen’
Lees-verder

WERKWIJZERS VAKMANSCHAP

Alle Werkwijzers op een rij

Lees-verder


AGENDA VAKMANSCHAP

Alle trainingen, bijeenkomsten en congressen op een rij

Lees-verder


Colofon

‘Trots op je vak’ is een uitgave vanuit het programma Effectiviteit en Vakmanschap van Divosa.
Coördinatie: Saskia Klaassen
Teksten: Jan Dobbe, Marieke van Gils en Anje Romein
Beeld: Raphael Drent , Maarten Hartman en Herbert Wiggerman / De Beeldredaktie en Annelies van ’t Hul
Eindredactie: Jolanda van den Braak, Caroline Huisman
Ontwerp: Rob Ferwerda / Creja ontwerpen b.v.
Programmamanager: Marcel van Druenen / Divosa
Contact: info@divosa.nl

Copyright: Divosa 2019
www.divosa.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief Effectiviteit & Vakmanschap

19//2019
19//2019