Trots op je vak

Magazine over vakmanschap bij Werk, Inkomen, Participatie en Zorg
Nr. 18, mei 2019

Training van professionals: werkt het echt?

 

Zelf train ik niet zoveel meer. Af en toe een rondje door de duinen. Ik heb dan ook niet meer de ambitie om beter te worden. Maar als je een marathon wilt lopen, moet je echt aan de bak. Een goede basis is een vereiste, gevolgd door een intensieve voorbereiding van zeker negen weken. Ook voor de korte afstanden moet je pittig trainen.

 

Oefenen tot je het kunt is niet genoeg. Ten minste drie keer per week uit de startblokken is nodig om op niveau te blijven. Meer om beter te worden. Hetzelfde geldt voor de musicus. Het gaat niet alleen om de uitvoering zelf. Daarvoor moet je repeteren. Alleen en samen met je orkest of band.

Toen we een paar jaar geleden met de trainingen gespreksvoering begonnen, was dat omdat we dachten dat we met de publicatie van de werkwijzers onvoldoende effect bereikten. Het gaat bij de ontwikkeling van vakmanschap immers niet alleen om het overdragen van kennis. Het gaat erom dat die kennis wordt toegepast in de praktijk, daar verrijkt wordt en aanvullende vragen oproept, waardoor je weer nieuwe kennis ontwikkelt. We wilden, kortom, methodisch werken in de uitvoering laten wortelen. We namen aan dat we met het aanbod van trainingen, als aanvulling op de werkwijzers, de impact op het gedrag van de klantmanagers zouden kunnen vergroten.

‘Praktijkervaring, samenwerking met collega’s en formeel leren; het ene kan niet zonder het andere’

We weten dat het leren van nieuw gedrag een samenspel is van praktijkervaring, samenwerking met collega’s en formeel leren; in een verhouding van 70-20-10 volgens sommige deskundigen. Die getallen doen er niet zoveel toe. Belangrijk is dat het ene niet zonder het andere kan.

De vraag is dus of we met onze trainingen bereiken wat we ervan verwachten. Beïnvloeden ze de manier waarop je de volgende dag je werkt doet? Maakt het uit of je een training samen met collega’s volgt? En hoe staat het eigenlijk met de toepassing van wat je leert in de dagelijkse praktijk en de drukte van alledag? Welke rol heeft de leidinggevende daarbij? En de beroepsvereniging?

Met deze vragen in het achterhoofd zijn we aan de slag gegaan met deze editie van Trots op je vak. Klantmanagers, leidinggevenden en trainers komen aan het woord. Lees wat training voor hen betekent.

Marcel van Druenen, programmamanager Divosa

Ben jij zichtbaar genoeg als professional?

Zichtbaar zijn: jezelf, de groep professionals en het vak zichtbaar maken, om daarmee de erkenning en positie te krijgen en houden die we verdienen. Dat is het thema van de BvK in 2019.

Lees meer


Inhoud

 

‘Wees ook eens dienstbaar aan jezelf!’

Waarom Marlie Wintjes onvermoeibaar lobby’t voor het LEER-register
‘Mooi om inzicht te hebben in je kansen en mogelijkheden’
Lees-verder

‘Jij bent zeker op cursus geweest?!’

Een rondtafelgesprek met trainers en leidinggevenden over leren van trainingen én op de werkvloer
‘Waar kom jij je bed voor uit? Daar gaat het om’
Lees-verder

De impact van trainingen op vakmanschap

Hoe zorg je als manager voor leergierige medewerkers? Femke Bennebroek doet een voorzet
‘Geef professionals het vertrouwen om iets nieuws uit te proberen’
Lees-verder


‘IK BEN EEN NOG BETERE PROFESSIONAL GEWORDEN’

Benedicte Bruers hield een dagboek bij van de cursus psychische aandoeningen
‘Opnieuw zie ik het belang van stiltes laten vallen’
Lees-verder

WERKWIJZERS VAKMANSCHAP

Alle Werkwijzers op een rij

Lees-verder


 

AGENDA VAKMANSCHAP

Alle trainingen, bijeenkomsten en congressen op een rij

Lees-verder


Colofon

‘Trots op je vak’ is een uitgave vanuit het programma Effectiviteit en Vakmanschap van Divosa.
Coördinatie: Saskia Klaassen
Teksten: Jan Dobbe en Sigrid van Iersel
Beeld: Marcel van Hoorn, Bart van Overbeeke, Herbert Wiggerman / De Beeldredaktie en Annelies van ’t Hul
Eindredactie: Jolanda van den Braak, Caroline Huisman
Ontwerp: Rob Ferwerda / Creja ontwerpen b.v.
Programmamanager: Marcel van Druenen / Divosa
Contact: info@divosa.nl

Copyright: Divosa 2019
www.divosa.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief Effectiviteit & Vakmanschap

18//2019
18//2019