Trots op je vak

Magazine over vakmanschap bij Werk, Inkomen, Participatie en Zorg
Nr. 16, december 2018

Is samenwerken een oplossing of een probleem?

 

Mensen kunnen niet overleven zonder samen te werken. Het zit ons in het bloed. Miljoenen jaren geleden, toen samenlevingen nog klein en overzichtelijk waren, was dat volstrekt vanzelfsprekend. Hooguit wat gekibbel om ervoor te zorgen dat iedereen wel bijdroeg aan het verzamelen van voedsel en er niet te veel van nam.

 

Pas bij de eerste agrarische beschavingen werd het ingewikkeld. Door goed samen te werken, bijvoorbeeld bij de aanleg van irrigatiesystemen, kon er meer geproduceerd worden dan nodig was. Een vrijgestelde groep kon zich met de organisatie van de samenwerking bezighouden. Zo ontstond een kleine elite die niet hoefde te werken. Die kon zich het productieoverschot toe-eigenen en daarmee de onderdrukking van de massa financieren.

Machthebbers van de vroege beschavingen gebruikten hun eigen verhaal om de uitbuiting van de massa te rechtvaardigen. Niet alleen om het volk koest te houden, maar ook om het voor zichzelf te vergoelijken. Zingeving, wetgeving en eigenlijk alles wat het dagelijkse bestaan ordende, was verweven in religie. Wij zijn betekeniszoekende schepsels en zingeving staat centraal bij alles wat we doen. Desnoods verzinnen we een verhaal, zodanig dat wat we doen logisch verklaard wordt.

Omdat zo’n verhaal, narratief of religie grond geeft aan onze overtuigingen, pak je dat niet zomaar af. De geschiedenis tussen de eerste agrarische samenleving en nu is een aaneenschakeling van veroveringen, migraties en omwentelingen. Met nieuwe maatschappelijke ordeningen als gevolg. En dus ook een ander verhaal, waarin nieuwe overtuigingen de oude aanvullen of overschaduwen, zonder ze volledig uit te wissen.

‘Als je jarenlang hebt gewerkt vanuit een bepaalde overtuiging, laat je die niet los bij de eerste training in de omgekeerde logica’

En zo gaat het ook in organisaties. Oude verhalen laten zich niet uitwissen en vervangen door nieuwe. Daarvoor zijn ze te zeer verstrengeld met betekenis en zingeving. Dus als je jarenlang hebt gewerkt vanuit een bepaalde overtuiging, laat je die niet los bij de eerste de beste training in de omgekeerde logica. Daarom is de strategie van Maastricht Heuvelland zo interessant. Door mensen met verschillende achtergronden, van verschillende organisaties en culturen, samen op te leiden en samen aan vraagstukken van klanten te laten werken, mengen zich de verhalen van deze werelden.

Dit nummer van Trots op je vak gaat over samenwerken. Samenwerken als oplossing. Oplossing van het probleem dat er een nieuw paradigma nodig is. Waarin de klant met respect en als gelijkwaardige partner behandeld wordt bij het oplossen van zijn of haar vraagstukken. Lees zelf maar wat samenwerken doet voor de professionals van Maastricht.

Marcel van Druenen, programmamanager Divosa

Ben jij zichtbaar genoeg als professional?

Zichtbaar zijn: jezelf, de groep professionals en het vak zichtbaar maken, om daarmee de erkenning en positie te krijgen en houden die we verdienen. Dat is het thema van de BvK in 2019.

Lees meer


Inhoud

 

‘STAP UIT DE SCHADUW VAN JE EIGEN ORGANISATIE'

Directeur Nardy Beckers over integrale samenwerking in Maastricht Heuvelland
'Je moet letterlijk elkaars taal leren spreken'
Lees-verder

‘HET IS INNOVATIE VAN ONDEROP'

Opleider Edda Heijting over de Effectieve Klantmanager Sociaal Domein
'Aan het eind van de opleiding hebben alle deelnemers een waardevol, hecht netwerk'
Lees-verder

'JE LEERT VAN ELKAAR, GROEIT NAAR ELKAAR TOE'

Christel Pachen en Roxanne Pauly over de Effectieve Klantmanager Sociaal Domein
'We weten wie wat doet en wat we aan elkaar hebben. Als we dat kunnen vasthouden...!'
Lees-verder


VAN VINKJES ZETTEN NAAR VERTROUWEN GEVEN

Maastrichtse wethouder Jim Janssen wil dat burgers echt geholpen worden
‘Hoe dichter we bij de mensen komen, hoe beter we zien wat hun echte behoeften zijn’
Lees-verder

WERKWIJZERS VAKMANSCHAP

Alle Werkwijzers op een rij

Lees-verder


 

AGENDA VAKMANSCHAP

Alle trainingen, bijeenkomsten en congressen op een rij

Lees-verder


Colofon

‘Trots op je vak’ is een uitgave vanuit het programma Effectiviteit en Vakmanschap van Divosa.
Concept: Sigrid van Iersel
Coördinatie:
 Jan Dobbe
Teksten: Jan Dobbe en Sigrid van Iersel
Beeld: Gerard Paul Haga / De Beeldredaktie en
Annelies van ’t Hul
Eindredactie: Jolanda van den Braak, Caroline Huisman
Ontwerp: Rob Ferwerda / Creja ontwerpen b.v.
Programmamanager: Marcel van Druenen / Divosa
Contact: info@divosa.nl

Copyright: Divosa 2018
www.divosa.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief Effectiviteit & Vakmanschap

16/2018
16/2018