Trots op je Vak nr. 15Trots op je vak

Magazine over vakmanschap bij Werk, Inkomen, Participatie en Zorg
Nr. 15, september 2018

Hoe vertel ik het verhaal?

 

Een van de uitspraken waarmee Stef Blok onlangs zo veel opschudding veroorzaakte, ging over inclusie: ‘Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen dat we een overzichtelijke groep willen hebben die groot genoeg is om mee te jagen of een dorpje te onderhouden. En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons onbekende mensen.’ Dat is op zichzelf geen onzin. Om grotere groepen mensen met elkaar te laten samenleven, is een verbindende ideologie nodig – islam, humanisme, markteconomie. Een verhaal dus. Of, om het chic te zeggen, een narratief.

 

Onze samenleving is een complex netwerk van religies, van ideologieën, van verhalen waarin we geloven. Die ter discussie stellen is geen eenvoudige opgave. En toch is dat weleens nodig. Bijvoorbeeld als blijkt dat een deel van het verhaal niet meer klopt. Als de welvaart niet meer eerlijk verdeeld wordt, als mensen buitenspel komen te staan, als tweedeling dreigt. Dan moet er een nieuw verhaal komen. Daarover gaat deze editie van Trots op je vak.

‘Er moet een nieuw economisch model komen; een model waarin niet winst, maar waarde centraal staat’

Neem de logica van de inclusieve arbeidsmarkt. Als we een inclusieve wereld voor ogen hebben waarin iedereen zinvol kan bijdragen, dan moet er een nieuw economisch model komen. Een model waarin niet winst, maar waarde centraal staat. En waarin arbeid wellicht niet de sleutel is voor de verdeling van de welvaart. Zo'n nieuw model, dat is niet niks. Dat schrijf je niet zomaar even op. Dat is een verhaal dat moet groeien en dat je samen moet opbouwen. Tenminste, als je grote maatschappelijke problemen wilt oplossen, zoals Uden dat wil doen – en met Uden vele andere gemeenten.

Onze collega’s in Uden staan voor de uitdaging om alle belangen van alle verschillende partijen te bundelen in een verhaal met bindkracht. Een verhaal dat bijstandsontvangers, werkgevers, hulpverleners, verzekeraars, wetenschappers en – niet in de laatste plaats – de gemeenteraad overtuigt.

Dergelijke disruptieve voorstellen inleiden is geen dagelijkse kost voor leidinggevenden. Daarom verkennen we in Trots op je vak hoe je tot zo’n overtuigend en verbindend verhaal kunt komen. Dat doen we aan de hand van een prangende vraag: hoe zorgen we dat iedereen zinvol meedoet en daar ook een eerlijk inkomen voor krijgt? Twee vliegen in één klap. Veel leesplezier.

Marcel van Druenen, programmamanager Divosa

Business case Uden: één huishouden, één minimuminkomen

Meer dan 40 procent van de uitkeringsgerechtigden in Uden zit al 3 jaar of langer in de bijstand. Veel van hen doen vrijwilligerswerk of doen op een andere manier actief mee. Maar deze bezigheden worden niet als werk beloond. Uden gelooft dat het anders, beter kan.
 

Daarom werkt de gemeente aan een business case waarbij elk huishouden een minimuminkomen kan verdienen. Ook zonder reguliere baan. De business case staat in de steigers. Maar voordat de bouw echt begint, wil Uden graag feedback van gemeenten op het plan. Want er zitten nog de nodige haken en ogen aan. Op 31 augustus 2018 grepen programmamanager Juanita van der Hoek en projectmanager Leindert Vogel hun kans: Divosa, 20 gemeenten en het ministerie van SZW namen de business case onder de loep.

Lees het verslag van deze bijeenkomst


Inhoud

 

HOE MAAK JE EEN NARRATIEF IN HET SOCIAAL DOMEIN?

Verhalen helpen mensen hun eigen oplossingen te bedenken
Storytellers Notten en Van Iersel geven een inkijkje in het vak
Lees-verder

DE GEMEENTE UDEN WIL IN SHREK GELOVEN...

Samen ontdekken wat het verhaal is van de Ujese Coöperatie
‘Alle betrokkenen zijn soms als Shrek, groen en afwijkend’
Lees-verder

salaris voor (vrijwilligers)werk of mantelzorg

Uden brengt de parallelle economie in praktijk
‘We hebben in Uden het lef om het anders te doen’
Lees-verder


‘waardering en groei: daar vaart iedereen wel bij’

Arbeidsconsulent Brigitte van der Sluis is enthousiast over de Ujese Coöperatie
'Een logische oplossing. En hard nodig!’
Lees-verder

‘DENK NIET DAT JE ER MET ééN GESPREKJE BENT’

Procesmanager Henny van Deijck over relatiebeheer binnen gemeenten
‘Steun van college en raad krijg je door hen in iedere stap mee te nemen’
Lees-verder

WERKWIJZERS VAKMANSCHAP

Alle Werkwijzers op een rij

Lees-verder


 

AGENDA VAKMANSCHAP

Alle trainingen, bijeenkomsten en congressen op een rij

Lees-verder


Colofon

‘Trots op je vak’ is een uitgave vanuit het programma Effectiviteit en Vakmanschap van Divosa.
Concept: Sigrid van Iersel
Coördinatie:
 Jan Dobbe
Teksten: Jan Dobbe, Sigrid van Iersel en Kirsten Notten
Beeld: Gerard Paul Haga / De Beeldredaktie en
Annelies van ’t Hul
Eindredactie: Jolanda van den Braak, Caroline Huisman
Ontwerp: Rob Ferwerda / Creja ontwerpen b.v.
Programmamanager: Marcel van Druenen / Divosa
Contact: info@divosa.nl

Copyright: Divosa 2018
www.divosa.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief Effectiviteit & Vakmanschap

15//2018
15//2018