Trots op je vak

Magazine over vakmanschap bij Werk, Inkomen, Participatie en Zorg
Nr. 12, december 2017

Hoe leren we een lerende praktijk te worden?

 

Leren kan op veel manieren. Psycholoog en pedagoog David Kolb legde in 1983 de basis voor de theorie over leerstijlen. Sommige mensen experimenteren volgens hem het liefst eerst maar wat om vervolgens te leren van het effect. Anderen willen juist eerst de theorie begrijpen voor ze die in praktijk brengen. Voor een goed leereffect is het vooral van belang dat alle fasen van het leren doorlopen worden; een soort methodisch werken.

 

Een groot deel van het leren gebeurt tijdens het werk (volgens recente theorieën zo’n 70 procent), maar krijgt pas zijn beslag door op ervaringen te reflecteren en die te confronteren met theorie en kennis. Formeel leren, in opleidingen en seminars, heeft dus maar een relatief klein aandeel (10 procent) naast praktijkervaring en intervisie met collega’s (de resterende 20 procent). Daarom zijn veel mensen sceptisch over het verplicht punten halen door het bijwonen van cursussen. Het zegt maar weinig over de kwaliteit van de professional als die een dagje heeft zitten luisteren naar een college.

‘Zal het oordeel van de klant uiteindelijk maatstaf worden voor professionele kwaliteit?’

 Hoe kunnen we kwaliteit dan wel beoordelen? We willen hulpeloze burgers natuurlijk niet in de handen van een kwakzalver drijven. We hebben het over kwetsbare mensen die hulp nodig hebben van iemand met kennis van zaken. Daarover gaat dit nummer van Trots op je vak. Het is duidelijk dat we hier midden in een zoektocht terechtkomen. Hoe kun je een lerende houding bevorderen zonder dwang en bureaucratie? En hoe blijf je bij de bedoeling en vermijd je perverse effecten van systemen?

Het antwoord daarop zullen we moeten leren. Mooi om dat terug te lezen in de artikelen in dit nummer. Leren staat centraal. Goed ook om te zien dat er behoefte is aan erkenning en registratie, ook al is dat misschien maar een tussenstap. We gaan in deze editie ook op bezoek bij andere beroepsgroepen om te kijken hoe zij daarmee omgaan. Interessant wordt het als professionals zelf gaan scoren welke leermiddelen voor hen goed werken en welke niet. Maar uiteindelijk gaat het om het effect. Wordt de klant er beter door geholpen? Zal het oordeel van de klant uiteindelijk de maatstaf worden voor professionele kwaliteit – net zoals op Zoover gebeurt met hotels? Het is nu misschien nog een vreemde gedachte. Maar als je het mij vraagt is het op de lange termijn onontkoombaar.

Marcel van Druenen, programmamanager Divosa

Werkblad ‘Van wil naar weg’

Zoals je dat gewend bent, vind je ook in deze editie van Trots op je vak een overzicht van alle Werkwijzers en Werkbladen. Het nieuwe werkblad 'Van wil naar weg' willen we hier alvast bij je onder de aandacht brengen.

Het werkblad ‘Van wil naar weg’ helpt jongeren om zelf te ontdekken wat zij willen (dus niet ‘moeten’). Het werkblad helpt hen vervolgens om dat ‘willen’ te vertalen naar ‘doen’. Wat ga je doen en wanneer? Wie kunnen jou daarbij helpen? De jongere staat aan het roer bij het invullen van het werkblad, de professional heeft een coachende rol.

‘Van wil naar weg’ is allereerst bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar, maar kan iedereen op weg helpen. Het werkblad is ontwikkeld in samenwerking met professionals van de gemeenten Apeldoorn en Leiden en de Sociale Dienst Oost-Achterhoek. Ook stagiair klantmanager Twan Rouwmaat (Oost-Achterhoek) was erbij betrokken: “Onder meer omdat ik tot de leeftijdscategorie van de doelgroep behoor, ben ik gevraagd mee te denken, feedback te geven en suggesties te doen. Mooi om nu het resultaat te zien!”
Het werkblad is nu al een bestseller: in korte tijd zijn er al 2.000 exemplaren afgenomen.

Meer informatie en bestellen: Werkblad Van wil naar weg.


Inhoud

 

Keurmerk voor Wmo-consulenten

Keurmerk voor Wmo-consulenten

Rol Wmo-consulent steeds belangrijker
‘Belangrijke stap voorwaarts’
Lees-verder

Vakkundig aan het werk

Beroepsregister voor sociaal werkers

50.000 x deskundigheidsbevordering
‘Kwaliteit staat of valt bij de professionals’
Lees-verder

Het leerregister van de BvK

HET LEERREGISTER VAN DE BvK

Wie is de professional anno nu?
‘Samen bouwen aan nog mooier beroep’
Lees-verder


Verplichte registratie jeugdhulp

Verplichte registratie jeugdhulp

Meer tijd voor inhoud en kwaliteit
‘Zo moet goede hulp eruit zien’ 
Lees-verder

Vakkundig aan het werk

Vakkundig aan het werk  

Big data in het sociaal domein

Lees-verder

Vakkundig aan het werk

Vakkundig aan het werk

Wat werkt het beste voor vluchtelingen?

Lees-verder


Vakkundig aan het werk

Vakkundig aan het werk

Wat werkt voor wie en waarom?

Lees-verder

WERKWIJZERS VAKMANSCHAP

Alle Werkwijzers op een rij
Lees-verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief Effectiviteit & Vakmanschap


Colofon

‘Trots op je vak’ is een uitgave vanuit het programma Effectiviteit en Vakmanschap van Divosa.
Concept: Sigrid van Iersel
Coördinatie: Jan Dobbe
Teksten: Jan Dobbe, Sigrid van Iersel
Beeld: Gerard Paul Haga / De Beeldredaktie en Annelies van ’t Hul
Eindredactie: Jolanda van den Braak, Caroline Huisman
Ontwerp: Rob Ferwerda / Creja ontwerpen b.v.
Contentmanagement: Saskia Schrijver
Programmamanager: Marcel van Druenen / Divosa
Contact: info@divosa.nl

Copyright: Divosa 2017
www.divosa.nl

12//2017
12//2017