Trots op je vak

Magazine over vakmanschap bij Werk, Inkomen, Participatie en Zorg
Nr. 11, september 2017

Richtingaanwijzers in het doolhof

 

Het pad van intake tot duurzame uitstroom naar werk is niet voor iedereen hetzelfde. Het kan een rechte lijn volgen, maar ook een doolhof blijken met doodlopende zijpaden en lastige obstakels. Misschien leiden er wel meerdere wegen naar hetzelfde resultaat. Wat de kortste weg zal zijn, laat zich moeilijk voorspellen. Wel is er veel bekend over de stappen die genomen moeten worden en over de manier waarop het traject in goede banen kan worden geleid.

 

De route naar werk begint bij het in kaart brengen van de kansen en mogelijkheden, de stip op de horizon en de mogelijke beperkingen van de werkzoekende. Daarna kan een traject worden uitgestippeld. Van sommige routes weten we op basis van wetenschappelijk onderzoek dat ze in het algemeen beter werken dan andere. Maar of ze in het specifieke geval van die ene werkzoekende ook effectief zijn, weten we pas achteraf.

Methodisch werken en het systematisch in verband brengen van diagnoseresultaten met het succes of falen van een gekozen route, levert verfijnd inzicht in wat wel en niet werkt voor een bepaald type werkzoekende. Zo kunnen we hopelijk geleidelijk aan richtingaanwijzers plaatsen in het doolhof. 

‘De wil om methodisch te werken onder professionals is groot, maar de juiste ondersteuning ontbreekt vaak nog’

 

Uit recent TNO-onderzoek blijkt dat methodisch handelen nog niet voldoende ontwikkeld is. De wil om methodisch te werken onder professionals is groot, maar de juiste ondersteuning ontbreekt vaak nog. Daarom in dit nummer van Trots op je vak aandacht voor de eerste stap van methodisch werken: diagnose.

Diagnose helpt bij het afstemmen van een plan voor re-integratie op de specifieke situatie en mogelijkheden van de werkzoekende. De inzet van diagnose-instrumenten draait niet alleen om kostenbesparing door filtering van klanten, maar ook om het leggen van de basis voor een lerende manier van werken. Goede diagnose-instrumenten zijn van cruciaal belang.

Ook in dit nummer van Trots op je vak: enkele onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd in het kader van het programma Vakkundig aan het werk. Veel leesplezier!

Marcel van Druenen, programmamanager Divosa

Werkwijzer Diagnose-instrumenten en Diagnose Kompas

Een goede diagnose is een belangrijke voorwaarde om re-integratiemiddelen selectief te kunnen inzetten; een diagnose-instrument helpt klantmanagers hierbij. Maar welk instrument past het best bij het werkproces en de burgers in jouw gemeente?

Divosa heeft de Werkwijzer Diagnose-instrumenten uit 2013 geactualiseerd en verrijkt met gebruikerservaringen. De herziene versie vergelijkt zeven gangbare diagnose-instrumenten voor de doelgroep van de Participatiewet. 

Naast de Werkwijzer Diagnose-instrumenten is het Diagnose Kompas ontwikkeld. Het Diagnose Kompas is een hulpmiddel voor managers en beleidsmakers bij het kiezen van een diagnose-instrument. Je vult twaalf vragen in over wat jouw gemeente belangrijk vindt in het re-integratieproces. Op basis van de antwoorden volgt een advies van instrumenten uit de Werkwijzer Diagnose-instrumenten die het best bij jouw organisatie passen.

Ga naar het Diagnose Kompas om de vragenlijst in te vullen.

Divosa Vrijdag over diagnose-instrumenten

Diagnosetools kunnen gemeenten veel werk uit handen nemen. Maar om het maximale uit een diagnosetool te halen is tijd en geld nodig, plus een andere manier van werken. Wat kost de implementatie van zo’n tool, wat levert het op? Wat zijn de verschillen tussen de meest gebruikte tools en wat zijn de ervaringen van collega-gemeenten? Daarover gaat de Divosa Vrijdag op 29 september.

Deze Divosa Vrijdag is de eerste bijeenkomst van een drieluik over vakmanschap binnen het sociaal domein. De tweede en de derde bijeenkomst zullen in het teken staan van de volgende stappen in de cyclus van methodisch werken: handelen en evalueren.


Inhoud

 

Het systeem en ik zitten vaak op één lijn.

De meerwaarde van een diagnose-instrument 

Houvast in Helmond 
‘Het systeem en ik zitten vaak op één lijn’
Lees-verder

Gülsen - DankzijInCheck de juiste beslissing

Diagnose-instrument voor statushouders

Zo vindt Zaanstad de juiste begeleiding 
‘Sneller en met een grotere kans van slagen’
Lees-verder

Schouten - Klaar voor de arbeidsmarkt

Klaar voor de arbeidsmarkt of nog niet?

Werkplein Fivelingo gebruikt twee diagnose-instrumenten 
‘We leggen mensen niets in de mond’
Lees-verder


RSD Kromme Rijn Heuvelrug

Assessment voor nieuwkomers begint al in het azc  

Groot Utrecht start meteen met taal en werk
‘Alle casemanagers voelen zich heel erg betrokken’
Lees-verder

What's in it voor de klant

Werken met diagnose-instrumenten  

Vijf gemeenten delen hun ervaringen
'Even wennen, maar het geeft veel inzicht’
Lees-verder

Hoe (bege)leid je werknemers met een beperking

Vakkundig aan het werk

HOE (BEGE)LEID JE WERKNEMERS MET EEN BEPERKING? 

Lees-verder


WERKLOONT: RE-INTEGRATIE VANAF DAG 1

Vakkundig aan het werk

LEEUWARDEN ONTDEKT LOTGENOTENCONTACT

Lees-verder

WERKWIJZERS VAKMANSCHAP

Alle Werkwijzers op een rij
Lees-verder


 

AGENDA VAKMANSCHAP

Alle trainingen, bijeenkomsten en congressen op een rij
Lees-verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief Effectiviteit & Vakmanschap


Colofon

‘Trots op je vak’ is een uitgave vanuit het programma Effectiviteit en Vakmanschap van Divosa.
Concept: Sigrid van Iersel
Coördinatie: Jan Dobbe
Teksten: Jan Dobbe, Sigrid van Iersel, Annejet Kerckhaert
Beeld: Gerard Paul Haga / De Beeldredaktie en Annelies van ’t Hul
Eindredactie: Jolanda van den Braak, Caroline Huisman
Ontwerp: Rob Ferwerda / Creja ontwerpen b.v.
Contentmanagement: Saskia Schrijver
Programmamanager: Marcel van Druenen / Divosa
Contact: info@divosa.nl

Copyright: Divosa 2017
www.divosa.nl

11//2017
11//2017