Trots op je Vak Louis Polstra - Klantmanagers hebben een eigen beroepsidentiteit nodig


Trots op je vak

Magazine over vakmanschap bij Werk, Inkomen, Participatie en Zorg
Nr. 10, juni 2017

Organisaties zijn net kinderen

 

Organisaties zijn net kinderen. Althans, verwaarloosde organisaties gedragen zich als emotioneel verwaarloosde kinderen, beweert onderzoeker Joost Kampen die op het onderwerp is gepromoveerd. In zijn artikel hierover legt hij uit dat het in Verwaarloosde Organisaties (197Kb) langdurig heeft ontbroken aan sturing en begeleiding van de organisatieontwikkeling, met patronen van schadelijke interactie tussen leiding en medewerkers als gevolg. Voor het herstel ervan put hij uit de kennis over het herstel van verwaarloosde kinderen.

 

Volgens Kampen herken je een verwaarloosde organisatie aan het gedrag van de leiding en de medewerkers. Er is veel management op resultaten, kpi’s (kritieke prestatie-indicatoren) en kosten en weinig aandacht voor wat medewerkers nodig hebben. Medewerkers pakken de ruimte die ze krijgen en staan op overleven. Ze klagen over de werkdruk en een gebrek aan veiligheid en vragen voortdurend om meer duidelijkheid. De top van de organisatie gaat op in grootse ambities en is in feite los van de organisatie en wat zich daarbinnen afspeelt.

 

‘Diagnose en herstel van de verwaarloosde organisatie gaan hand in hand. Doel is platgezegd om weer normaal te gaan doen’

 

Diagnose en herstel van de verwaarloosde organisatie gaan hand in hand. Het gaat erom de kenmerken van verwaarlozing stapsgewijs te onthullen en de gedragspatronen zichtbaar te maken. Doel is platgezegd om weer normaal te gaan doen. Eerst structuur en aandacht, pas dan professionele ruimte en zelfsturing. Logisch als het over emotioneel verwaarloosde kinderen gaat, minder vanzelfsprekend als het om organisaties gaat.

Het artikel van Kampen nodigt uit tot een andere manier van kijken naar de organisatieontwikkeling. In hoeverre moeten leidinggevenden rekening houden met een fase van herstel? En wat is nodig om verwaarlozing te voorkomen?

In dit nummer van Trots op je Vak daarom aandacht voor opleidingen. Drie voorbeelden van manieren waarop onze leden investeren in hun medewerkers. Louis Polstra, lector aan de Hanzehogeschool en drijvende kracht achter de beroepsstandaard voor klantmanagers, geeft zijn visie op opleiden en het vak van klantmanager. Veel plezier met nummer 10!

Marcel van Druenen, programmamanager Divosa


Inhoud

 

Ooststellingwerf - Een geweldige boost voor de organisatie

Eigen leergang voor drie Friese gemeenten

Tijd voor Vakmanschap
‘Geweldige boost voor de organisatie’
Lees-verder

Louis Polstra - Klantmanagers hebben een eigen beroepsidentiteit nodig

Professionalisering van het vak

Lector Louis Polstra: 
‘Klantmanager moet eigen identiteit ontwikkelen’
Lees-verder

Klantmanagers hangen zelf de slingers op - Brinkhuis - Den Nieuwenboer

Experimenteren in Amsterdam

Op weg naar vakvolwassenheid
‘Klantmanagers hangen zelf de slingers op’
Lees-verder


Ter Meer - Veenstra - We hadden dit veel eerder moeten doen

Veluwerand springt met lef het diepe in 

Leergang Vakvolwassen Klantmanager
‘We hadden dit veel eerder moeten doen!’
Lees-verder

Mobility Mentoring - Hadja Jungman

Vakkundig aan het werk

Mobility Mentoring helpt klanten uit armoede

Lees-verder

Jolanda van Zundert - Parttime ondernemen

Vakkundig aan het werk

Parttime ondernemen in de bijstand

Lees-verder


WERKLOONT: RE-INTEGRATIE VANAF DAG 1

Vakkundig aan het werk

WerkLoont: re-integratie vanaf dag 1

Lees-verder

WERKWIJZERS VAKMANSCHAP

Alle Werkwijzers op een rij
Lees-verder


 

AGENDA VAKMANSCHAP

Alle trainingen, bijeenkomsten en congressen op een rij
Lees-verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief Effectiviteit & Vakmanschap


Colofon

‘Trots op je vak’ is een uitgave vanuit het programma Effectiviteit en Vakmanschap van Divosa.
Concept: Sigrid van Iersel
Coördinatie: Jan Dobbe
Teksten: Jan Dobbe, Sigrid van Iersel
Beeld: Gerard Paul Haga / De Beeldredaktie en Annelies van ’t Hul
Eindredactie: Jolanda van den Braak, Caroline Huisman
Ontwerp: Rob Ferwerda / Creja ontwerpen b.v.
Contentmanagement: Saskia Schrijver
Programmamanager: Marcel van Druenen / Divosa
Contact: info@divosa.nl

Copyright: Divosa 2017
www.divosa.nl

10//2017
10//2017