Stap uit de schaduw van je eigen organisatie

Directeur Nardy Beckers over integrale samenwerking Maastricht Heuvelland

Anders kijken, anders werken en écht samenwerken: dat zijn de doelstellingen van het integrale opleidingsprogramma voor het sociaal domein van Maastricht Heuvelland. Directeur Nardy Beckers: ‘Je vindt elkaar gemakkelijker als je elkaar al kent van de opleiding.’

 

IN DE NIEUWE DIENSTVERLENING VAN MAASTRICHT HEUVELLAND STELLEN JULLIE DE INWONERS NOG MEER CENTRAAL. EEN VERANDERING IN DE BENADERING VAN DE BURGER DUS. WAT MERKEN DE INWONERS DAARVAN?

“Iemand heeft geen werk, kan vanwege zijn schulden de huur niet meer betalen en dreigt uit huis te worden gezet. Dan vragen we als eerste: wat is jouw grootste punt van zorg? Vanuit dat perspectief gaan we vervolgens samen aan de slag om oplossingen te vinden. Inwoners merken dan dat wij een open, laagdrempelige en veilige organisatie zijn, waar hun verhaal centraal staat. Ze ervaren vervolgens dat ze sneller en beter geholpen worden in nauwe samenwerking met het sociaal netwerk, sociaal team en andere betrokken partners.”

HET OPLEIDINGSPROGRAMMA RICHT ZICH OP PROFESSIONALISERING EN EMPOWERMENT VAN MEDEWERKERS. HET IS NIET ALLEEN VOOR MEDEWERKERS VAN DE GEMEENTEN, MAAR OOK VOOR PARTNERORGANISATIES IN MAASTRICHT. VANWAAR DEZE KEUZE?

“Niet je eigen organisatie is belangrijk, maar de burger. En om burgers op weg te helpen, moeten medewerkers soms creatieve oplossingen zoeken. Daar hebben ze andere partners bij nodig, dus dat betekent dat je uit de schaduw van je eigen organisatie moet stappen. Toen ik als directeur van Maastricht Heuvelland begon, liep het opleidingsprogramma al. Eerst was die alleen bedoeld voor de medewerkers van Maastricht Heuvelland, maar in het studiejaar 2017/2018 hebben we besloten om ook onze partners erbij te betrekken, zoals medewerkers van zorginstellingen en woningcorporaties, om elkaar beter leren kennen.”

‘Sommige woorden worden in verschillende organisaties anders uitgelegd; je moet ook letterlijk elkaars taal leren spreken’

HOE KUN JE DE BEWEGING NAAR INTEGRALE SAMENWERKING MAKEN ALS MENSEN JARENLANG IN EEN KOKER HEBBEN GEZETEN?

“Het is zeker niet gemakkelijk uit je eigen koker los te komen. Bij ingewikkelde vraagstukken lopen burgers het risico dat ze met vijf verschillende professionals om tafel zitten. Dat doet hun geen recht. Medewerkers moeten daarom leren om elkaar te vertrouwen, wat alleen maar lukt als je samen optrekt.

Deelnemers leren in de opleiding om met een andere bril naar de hulpvraag te kijken. Ze lopen mee met een collega uit een andere organisatie en zien wat daar gebeurt. Verder moeten zij meer methodisch te werk gaan en elkaars taal beter leren verstaan. Sommige woorden worden in verschillende organisaties anders uitgelegd. Je moet dus ook letterlijk elkaars taal leren spreken. De opleiding stimuleert mensen bovendien om meer vakliteratuur te lezen. Daardoor begrijp je maatschappelijke ontwikkelingen veel beter.”

MET HET OPLEIDINGSPROGRAMMA STIMULEREN JULLIE DE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS. IS DAT EEN TEGENWICHT VOOR DE TREND DAT BEROEPSGROEPEN ZICH WILLEN ONDERSCHEIDEN EN AFBAKENEN?

“Het is belangrijk dat professionals van diverse organisaties beter op de hoogte zijn van elkaars werk en weten bij wie ze moeten aankloppen om iets samen op te lossen. Als je in de hulpverlening werkt, weet je niet altijd hoe het er bij een gemeente of andere instantie aan toe gaat. Daarom besteden we daar in dit programma aandacht aan. Maar het is zeker niet de bedoeling dat de professionals elkaars beroep overnemen. Als je bij een zorginstelling werkt, hoef je niet alles van de Participatiewet te weten; daar blijft de gemeente verantwoordelijk voor.

Het opleidingsprogramma gaat over het gemeenschappelijke in het vak van al deze professionals, namelijk dat de inwoner centraal staat. En het draagt bij aan ons gemeenschappelijke doel: werken vanuit de bedoeling en niet vanuit het systeem. Als je elkaar kent, krijg je een beter perspectief op het verhaal van de burger. Je snapt ook beter waarvoor je zelf aan de lat staat.”

‘We willen dat mensen werken in de geest van de wet en luisteren wat er echt nodig is’

WAT IS JOUW ROL HIERBIJ ALS LEIDINGGEVENDE?

“Mijn rol is om te enthousiasmeren en mensen de ruimte te geven. Dat betekent faciliteren en vooral vertrouwen geven. Als medewerker ben je er niet als je zegt: ‘Dit is het protocol en ik heb een vinkje gezet’. We willen dat mensen werken in de geest van de wet en luisteren wat er echt nodig is.”

HEB JE EEN VOORBEELD?

“Een klant ging naar Oost-Azië om de begrafenis van zijn schoonmoeder bij te wonen. Later dat jaar vroeg hij nog eens drie weken vakantie. Een medewerker vond dat hij nog maar recht had op één vakantieweek. Maar als je er dan aan denkt dat het de eerste keer om een uitvaart ging, dan kun je in de geest van de wet ook tot een andere uitleg komen.”

WAT IS JE ULTIEME DOEL VAN DE ORGANISATIEVERANDERING BIJ MAASTRICHT HEUVELLAND?

“In 2020 willen we een organisatie zijn waar mensen met veel passie en enthousiasme werken. In een open omgeving kunnen zij het beste uit zichzelf halen, initiatief tonen en elkaar actief opzoeken om – samen met de burger – te werken aan creatieve oplossingen voor de hulpvragen.

‘Ik wil dat iedere medewerker weer het gevoel heeft dat hij of zij het verschil maakt’

Vooral wil ik graag dat mensen vanuit het hart werken, in plaats van alleen met het hoofd. Ik geloof dat ieder mens vanuit een bepaalde passie voor dit vak gekozen heeft. Als dat gevoel is weggezakt, hoop ik dat weer terug te brengen. Ik wil graag dat iedere medewerker weer het gevoel heeft dat hij of zij het verschil maakt. Zo voelen onze inwoners dat zij echt het goede met hen voor hebben. Als inwoners goed geholpen worden, is dat voor de samenleving als geheel ook veel beter.”

Tekst: Sigrid van Iersel
Foto’s: de Beeldredaktie/Marcel van Hoorn

 

 

Verder lezen?

Lees het interview over het werken in gemengde koppels met klantmanager Participatie Nathalie Lurken en Wmo-consulent Chantal Thijssen van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland in Trots op je Vak #9, april 2017

Deel dit artikel!

16/2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code

16/2018