Samen optrekken in sociaal wijkteam Amsterdam-Noord

Klantmanager Ivo Tichelaar voelt zich als een vis in het water bij Samen Doen, een sociaal wijkteam in Amsterdam-Noord. Hoe werkt hij samen met de andere teamleden? En hoe gaat het team om met gevoelige informatie over de inkomens van de klanten van de dienst Werk, Participatie en Inkomen?

 

Dat laatste is een relevante vraag, want er komt bij het gezamenlijke overleg vaak gevoelige informatie op tafel over klanten. Gegevens die voor de sociale dienst aanleiding kunnen zijn om te korten op de uitkering van de betreffende klant. Een collega is om die reden weleens weggestuurd uit het wijkteamoverleg.

“Dat kan kwetsend zijn”, zegt Ivo Tichelaar, klantmanager bij de dienst Werk, Participatie & Inkomen van de gemeente Amsterdam. Zelf heeft hij het nog niet meegemaakt, maar hij is er in zijn huidige team niet bang voor. “Ik laat zien dat je met onze dienst goed overleg kunt voeren. Daarbij zeg ik wat ik van een situatie vind, maar ik laat niet een inval doen bij een klant.”

De rol van de voorzitter is van groot belang, geeft Tichelaar aan. “Onze voorzitter draagt helder uit dat we allemaal professionals zijn die onderling best kunnen afspreken hoe we hiermee omgaan. Ik vind dat we het in Amsterdam goed doen, maar je moet wel echt aan elkaar wennen.”

Hobbels weghalen

Als klantmanager houdt Tichelaar zich bezig met uitkeringen, activering en re-integratie van cliënten op de eerste en tweede trede van de participatieladder. Zijn werk omschrijft hij als ‘hobbels weghalen’, zodat mensen zelf weer verder kunnen. Niet gemakkelijk, want vrijwel alle klanten worstelen met meerdere problemen: verslaving, schulden, gebrekkige huisvesting, noem maar op.

De samenwerking met andere specialisten noemt hij cruciaal. “Nu we met alle instanties aan tafel zitten is het duidelijk wie wat doet, wie de regie heeft en wat er nodig is. Het grote voordeel is dat iedere organisatie zijn eigen kennis en expertise in huis heeft, waardoor we snel de juiste hulp kunnen inzetten. Er komt zo veel informatie op tafel dat ik regelmatig denk: had ik dat maar vijf jaar eerder geweten. Dan had ik het toen anders aangepakt.”

Grote sprong

Bij Samen Doen komen een aantal professionals op alle leefgebieden bij elkaar in een wijkzorgcentrum in Amsterdam-Noord. Iedere veertien dagen schuiven ook pakweg acht specialisten aan. Tichelaar is er elke week. “Het gaat eigenlijk altijd over geld; 80 procent van onze klanten heeft een uitkering. We praten op een hele intensieve manier over moeilijke doelgroepen om te ontdekken wat er mogelijk is. Het belangrijkste is dat je bij elkaar zit en ziet hoe een ander het doet. En vervolgens is het gewoon doen wat logisch lijkt.”

Zo zat een Surinaamse vrouw met een autistische zoon gevangen tussen de opvattingen van haar familie over de verzorging van haar zoon en haar wens om weer te gaan werken. Toen ze haar zoon naar een instelling kon brengen, had ze ineens de gelegenheid om aan de slag te gaan. “Met zo’n stap kunnen mensen grote sprongen maken.”

Vinger aan de pols

Als vertegenwoordiger van de dienst Werk, Participatie & Inkomen heeft Tichelaar bij Samen Doen een andere positie dan de vertegenwoordigers van hulpverleningsinstellingen. “Een hulpverlener neemt vaak afscheid van de cliënt als die weer op eigen kracht verder kan. Dan is er niemand meer die nog een vinger aan de pols houdt. De cliënt houdt dan vaak nog wel contact met ons, omdat hij in veel gevallen nog steeds een uitkering heeft.”

Dat levert dan een langdurige relatie op. “Soms hebben onze klanten dossiers van wel dertig jaar. We registreren elk contact en brengen de lange lijn in gedrag naar voren, bijvoorbeeld of iemand de hele tijd beslagleggingen heeft. Als een hulpverlener iemand vervelende vragen stelt, kan de klant het contact weigeren. Wij hebben vaak wel structureel toegang.”

‘Langdurige relaties met klanten maken gedragslijnen zichtbaar’

Druk uitoefenen

Er zijn mensen die denken dat Werk, Participatie & Inkomen de hele tijd boetes uitdeelt, zegt Tichelaar. Dat valt in de praktijk mee: in ruim zeven jaar heeft Tichelaar één keer 100 euro gekort. “Maar de mogelijkheid om het te doen geeft ons wel wat in handen. Hulpverleners kunnen qua zorg niet dwingend optreden, maar ik kan met de regels rondom uitkeringen wel druk uitoefenen.”

Het team gaat op zoek naar wat iemand belemmert en wat zijn vermogen tot werken is. Zijn er hobbels, dan laat Tichelaar het aan andere hulpverleners over om die uit de weg te ruimen. Zodra iemand weer aan werk kan denken, neemt hij het weer over. “Zo doen we geen dubbel werk.”

Netwerk

Als klantmanager bezoekt hij alle klanten in een bepaalde categorie. De leden geven elkaar tips of gaan samen op huisbezoek. “We weten elkaar vloeiend te vinden. Ik breng een netwerk mee en breng mensen met elkaar in contact. Want veel mensen hebben geen toegang tot de benodigde netwerken. Ik zorg er daarbij wel voor dat niet alles via mij loopt. Ik laat mensen hun eigen oplossingen ontdekken.”

Het team werkt goed, omdat er met generalisten gewerkt wordt, stelt Tichelaar. “Bovendien was het positief dat we als team voor de leeuwen gegooid werden. ‘Begin maar’; het was niet af. Daarvoor moet je stevig in je schoenen staan, maar het gaf ons wel de kans om de samenwerking naar eigen inzicht vorm te geven. Het werkt omdat we allemaal erkennen wat ons gedeelde belang is: het belang van de burger en de samenleving.”

Effectief werken zit voor hem in goed luisteren, informatie verzamelen en besluiten beïnvloeden. “We hebben vanuit de organisatie een dubbele opdracht. Aan de ene kant niet te toeschietelijk zijn met geld, aan de andere kant juist ook meedenken. Je kunt het niet – nooit – op routine doen, het is altijd maatwerk.”
Het werk van Tichelaar bestaat uit veel koppen koffie drinken en eruit halen wat erin zit. “Met veel klanten heb ik best een leuke relatie”, zegt hij. “Veel mensen komen bijpraten, omdat wij als sociale dienst juist de instantie zijn die ze vertrouwen. Met ons doe je zaken.”

Tekst: Sigrid van Iersel
Foto: De Beeldredaktie 

 

Wat is Samen Doen?

Het programma Samen Doen van de gemeente Amsterdam richt zich op mensen met meerdere problemen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De teamleden werken samen met deze mensen aan oplossingen die meer structuur bieden in hun alledaagse (over)leven. De teams bestaan uit professionals van verschillende organisaties, zoals jeugdzorg, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en de Dienst Werk, Participatie & Inkomen.
Mensen of gezinnen hebben één contactpersoon, die alle kennis in huis heeft. Zo niet, dan haalt hij de nodige kennis op bij een van de andere teamleden. Dit voorkomt dat er verschillende hulpverleners bij een gezin betrokken zijn die maar naar een deel van het probleem kijken.

Meer informatie bekijk de zorgwijzer.

Deel dit artikel!

04//2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code

04//2015