‘Samen bouwen aan een nog mooier beroep’

Het leerregister van de BvK

Klantmanagers kunnen zich vanaf begin 2018 registreren in hun eigen leerregister. De nadruk ligt op leren en ontwikkelen met en van elkaar. Via het register bepalen klantmanagers straks zelf en in gezamenlijkheid de kwaliteit van hun beroep. Amanda Bruns en Wilfred Hekkers van RSD de Liemers zijn van meet af aan bij het register betrokken.

 

Wilfred Hekkers, manager van RSD de Liemers en lid van de Raad van Advies van de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK): “Bij de oprichting van de BvK, vijf jaar geleden, zijn wij met al onze klantmanagers collectief lid geworden. Het is voor ons een voorwaarde voor de ontwikkeling van het beroep. Ook wilden we dat er een vorm van registratie zou komen, eentje die mensen in de leerstand zou zetten.”

‘Wie is nou eigenlijk de professional anno 2017? Wat moet die kunnen en waarin onderscheidt die zich?’

Leer- en ontwikkelstand

Beleidsmedewerker en BvK-bestuurder Amanda Bruns zit in de werkgroep die zich met de bouw van het register bezighoudt: “We hebben heel lang gedubd over de vraag of het een kwaliteits- of een leerkeurmerk moest worden. Hoe konden we het register laten aansluiten bij de verschillende behoeften van de gemeenten? Aanvankelijk gingen we voor kwaliteit, omdat we zagen dat daarin zo veel verschil zat. Maar toen liepen we tegen de vraag aan wie nou eigenlijk die professional anno 2017 is. Wat moet die kunnen en waarin onderscheidt die zich?”

Tijdens de dialoogsessies met klantmanagers in het land bleek die vraag lastig eenduidig te beantwoorden. Voor sommige gemeenten is klantmanager duidelijk een hbo-functie, andere gemeenten gaan voor mbo. Bovendien heeft de ene gemeente andere kenmerken en behoeften dan de andere en hebben klantmanagers verschillende taken en uiteenlopende opleidingen. Bruns: “Het belangrijkste is dat je met je mensen in een leer- en ontwikkelstand komt én blijft, concludeerden we. En dat je zo samen het beroep gestalte geeft.”

Weerstand

De landelijke belangstelling voor het register groeit, weet Hekkers: “Zeker nu we voor het leerregister hebben gekozen – een flexibel en open systeem met een adaptieve bouwaanpak. Door er gezamenlijk aan te bouwen krijgen zowel gemeenten als klantmanagers door dat ze er zelf invloed op kunnen uitoefenen. Er zijn nu al elf gemeenten die willen meebouwen. En er is belangstelling van grote gemeenten, waaronder G4-gemeenten.”

Weerstand is er ook. “Sommige oudgedienden zeggen: ‘Ik doe dit werk al vele jaren, wat moet ik nou nog leren?’ Tegen hen zou ik willen zeggen: je bent nooit uitgeleerd! Weer anderen voelen weerstand omdat ze het in de hectiek van een snel veranderend sociaal domein veel te druk hebben: ‘Ik houd al 25 ballen in de lucht, laat me nou even met rust!’ Ik begrijp dat wel. Maar aan de andere kant is het mooi als je tegen je bestuur kunt zeggen: ‘Ik werk hier met geregistreerde klantmanagers op wie je kunt bouwen.’ De investering in tijd verdien je dubbel en dwars terug.”

‘De een wil de schoolbanken in, de ander wil interne intervisie organiseren. Allebei prima’

Verleiden

Het register is heel flexibel opgezet en biedt iedereen de ruimte om op zijn eigen manier te leren en te ontwikkelen. Hekkers: “De een wil de schoolbanken in en theorie tot zich nemen, de ander wil interne intervisie organiseren. Allebei prima. Zo komen we ook tegemoet aan het feit dat er nou eenmaal grote verschillen zijn tussen gemeenten en hun behoeften.”

Het register moet niet als dwangmiddel, maar als hulpmiddel worden ervaren. Bruns: “We willen de beroepsgroep verleiden om in beweging te komen en samen te bouwen aan een nog mooier beroep. Om de burger nog beter te kunnen helpen.” Dat verleiden gebeurt met een gevarieerde ontwikkelagenda die klantmanagers stimuleert aan hun eigen ontwikkeling te werken. Opleiders kunnen zich hiervoor aanmelden en hun aanbod in de agenda publiceren, gebaseerd op de uitgangspunten van de Kern van het beroep (zie kader). Er komt een aanbod op mbo-, hbo- en hbo+-niveau. Uiteraard levert de BvK zelf ook een bijdrage met congressen en lezingen en bijvoorbeeld ook met oproepen om mee te denken over een specifiek vraagstuk.

Kruisbestuiving

Bijzonder in het leerregister is dat klantmanagers een waardering kunnen meegeven aan een opleiding die zij gevolgd hebben. Bruns: “Een natuurlijke manier om te selecteren. We willen gekoppeld aan het register een community bouwen waar klantmanagers gezamenlijk bepalen wat de kwaliteit van een bepaalde opleiding is en of die bijdraagt aan de ontwikkeling van het beroep. Als iedereen zichtbaar maakt hoe hij leert, zien we ook hoe we als beroepsgroep leren. Dat geeft inzicht in de activiteiten en thema’s die iedereen belangrijk vindt, welk effect ze hebben en welke kant het op gaat. Zo krijg je op een natuurlijke manier de neuzen in dezelfde richting. Bovendien wordt kruisbestuiving makkelijker – tussen verschillende gemeenten, maar ook met aanpalende beroepsgroepen zoals Wmo-consulenten en jeugdhulpverleners.”

Niet verplicht

Registratie in het leerregister wordt geen verplichting. Hekkers: “Van bovenaf opleggen werkt alleen maar contraproductief. Maar het ligt voor de hand om registratie als gemeente wel verplicht te stellen. Dat doen wij hier bij RSD de Liemers, als onderdeel van de resultaatafspraken met klantmanagers. Ben je er bij je aanstelling nog niet rijp voor, dan maken we een plan om ernaartoe te groeien.”

‘Stap uit je bubbel en zie dat er nog een wereld te winnen valt’

Vooruitlopend op het register vraagt RSD de Liemers nu al van klantmanagers dat ze jaarlijks minimaal een activiteit buiten de deur bijwonen – een netwerkbijeenkomst, een lezing of een Dag van de Uitvoering – om in contact te komen met collega’s van andere gemeenten. Bruns: “Voorheen deed iedereen dat anders: de een ging er graag naartoe, de ander af en toe en weer een ander helemaal niet. Met name die laatste groep wilden wij prikkelen om in beweging te komen. Om uit hun bubbel te stappen en te zien dat er nog een wereld te winnen valt. Eenmaal uit je bubbel, kom je in gesprek. En de algemene trend is dat klantmanagers heel bereid zijn om hun kennis te delen, zodat niet ieder voor zich steeds het wiel hoeft uit te vinden. Het werkt heel simpel: zoek elkaar gewoon op en ga even met elkaar zitten om van elkaar te leren.”

Tekst: Jan Dobbe
Foto: De Beeldredaktie / Joost Hoving

Vakmanschap op de kaart: inspirerende initiatieven en activiteiten van gemeenten binnen het sociaal domein. Daar hoort RSD de Liemers ook bij.

Vakmanschap op de kaart: inspirerende initiatieven en activiteiten van gemeenten binnen het sociaal domein. Daar hoort RSD de Liemers ook bij.

Toegang tot het leerregister

Om toegang te krijgen tot het leerregister moeten professionals:

  • instemmen met de Kern van het Beroep
  • een werkgeversverklaring of opdrachtovereenkomst van een gemeente, RSD of detacheringsbedrijf kunnen overleggen
  • minimaal 36 uur per jaar aan leer- en/of ontwikkelactiviteiten doen

En wat vindt hij van het beroepsregister?

 

‘Kwaliteit moet ook erkend worden door de mensen voor wie je werkt’

Branko Hagen, beleidsadviseur Landelijke Cliëntenraad (LCR) voor werk en inkomen:
“Een fysiotherapeut in Apeldoorn heeft hetzelfde beroepsprofiel als zijn collega in Den Haag. Dat verwachten cliënten ook van klantmanagers. Beroepsregistratie maakt duidelijk wat bij het beroep hoort en wanneer iemand zich een professional mag noemen. Dat versterkt de positie van een klantmanager.

De beroepsgroep moet allereerst zichzelf ijken, maar het is best relevant om daarover met cliëntvertegenwoordigers als de LCR te spreken. Kwaliteit moet ook erkend worden door de mensen voor wie je werkt.

Of de ene klantmanager betere kwaliteit levert dan de andere is voor een cliënt moeilijk te zeggen. Wel kan een cliënt bij registratie nalezen wat hij kan verwachten als hij twijfelt over de kwaliteit. Hij kan ook een klacht indienen, waarbij uitschrijving uit het register mogelijk is. Een cliëntenraad kan uit ervaringen van cliënten het signaal oppikken dat klantmanagers niet leveren wat zij als beroepsgroep hebben aangegeven. Zo denken we dat registratie een manier is om de kwaliteit te verbeteren.

Een register wekt meer vertrouwen als de eisen echt iets voorstellen. Je stelt een norm en die mag best uitdagend zijn. De problematiek waarmee klantmanagers te maken hebben, is immers ook fors.”

 

Deel dit artikel!

12//2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code

12//2017