RSD Kromme Rijn Heuvelrug start meteen met taal en werk

Assessment voor nieuwkomers begint al in het azc

Een vluchteling hoeft slechts een keer zijn verhaal te doen over zijn opleidingen, arbeidsverleden en competenties, terwijl de klantregisseur van Regionale Sociale Dienst (RSD) Kromme Rijn Heuvelrug snel ziet welke kwaliteiten deze kandidaat in huis heeft. Met het diagnose-instrument dat speciaal voor vluchtelingen ontworpen is, kunnen het COA, de sociale dienst en de gemeenten handig tot een gezamenlijke aanpak komen.

 

Een Syrisch meisje was in haar geboorteland bijna iedere drie maanden naar een nieuw adres verhuisd. Ze had grote moeite om zich ergens te hechten en nieuwe contacten te leggen, zo kwam uit het assessment dat klantregisseur Nynke de Lange van de RSD Kromme Rijn Heuvelrug bij dit meisje en haar ouders afnam. “Het is fijn om daar rekening mee te kunnen houden”, vertelt Nynke. “Ze wilde graag taalonderwijs volgen, maar dan wel op een plek waar ze langer kan blijven.”

RSD Kromme Rijn Heuvelrug maakt sinds enkele maanden gebruik van de Persoonsprofielscan-Vluchtelingen (PPS-V), een online assessment van NOA voor vluchtelingen. Het grote voordeel is het aanbod in vijf talen; deelnemers kunnen de vragen beantwoorden in het Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi en Tigrinya (voor mensen uit Eritrea en de Ethiopische regio). Een ander voordeel is dat de vluchtelingen hiermee al in het asielzoekerscentrum kunnen beginnen. Daarmee volgt de RSD het advies uit het WRR-rapport ‘Geen tijd te verliezen’ uit 2015: hoe sneller opleidingen, arbeidskwalificaties en arbeidservaring van asielzoekers in beeld zijn, hoe sneller de integratie verloopt. Gemeenten kregen daarom het advies om de benodigde stappen voor taalverwerving, huisvesting, opleiding en (het vinden van) werk niet na elkaar, maar gelijktijdig te laten plaatsvinden.

 

‘Hoe sneller opleidingen, arbeidskwalificaties en arbeidservaring van asielzoekers in beeld zijn, hoe sneller de integratie verloopt’

 

EERLIJK EN OPENHARTIG

Het assessment geeft informatie over iemands arbeidsverleden en competenties, maar ook over psychische problemen en mogelijke trauma’s. Hoewel de deelnemers computervaardig moeten zijn, is het instrument toch vrij laagdrempelig, vindt Nynke. Bij de test geven de deelnemers zelf bijvoorbeeld de ernst van hun psychologische problemen aan op een schaal van 0 tot 5. “Het valt me op dat mensen de vragen eerlijk invullen en verrassend openhartig zijn. Daarna vragen we door om te ontdekken wat de psychische klachten precies betekenen.”

Dat laatste gebeurt bij de nabespreking, waarbij ook een vertegenwoordiger van het COA en een tolk aanwezig zijn. De tolk assisteert de vluchtelingen eveneens bij het assessment om eventuele vragen te verduidelijken. “Arabisch is een complexe taal, dus tijdens het gesprek met de Syrische familie hebben we nog het een en ander bijgesteld”, vertelt Nynke. “Bovendien geeft dit nagesprek veel aanvullende informatie, bijvoorbeeld over het arbeidsverleden. Het is belangrijk om hier goed de tijd voor te nemen.”

STEVIGE BASIS

Door meerdere uren met elkaar door te brengen ontstond een sfeer van vertrouwen tussen klantregisseur Nynke en het Syrische meisje en haar ouders. In een van die gesprekken vroeg de familie bijvoorbeeld om een doorverwijzing naar een arts en de vader pakte naar aanleiding van de nabespreking zijn eerdere vrijwilligerswerk weer op. Hij leert het Nederlands liever in de omgang met Nederlanders dan in een leslokaal en wil graag ergens aan de slag.

“Dankzij dit assessment komen we tot een stevige basis voor het plan van aanpak”, zegt projectleider vluchtelingen Marius Keij van RSD Kromme Rijn Heuvelrug. “Daarmee geven we de mensen het vertrouwen dat ze niet voor niets naar ons gekomen zijn. Ze weten dat er zicht is op huisvesting in onze gemeente en weten wie hun contactpersoon is.”

GROTE BETROKKENHEID

De keuze voor dit assessment van NOA vloeit voort uit het gebruik van diagnose-instrument CompetenSYS. Dit instrument geeft de RSD goede mogelijkheden om werkzoekenden te matchen met de vacatures van het Werkgeverservicepunt. Door de koppeling tussen NOA en CompentenSYS zit alle informatie in hetzelfde klantvolgsysteem en hoeft een deelnemer slechts één keer zijn verhaal te doen.

 

‘We gingen echt serieus samen aan het werk,
waardoor er ineens veel deuren opengingen’

 

“We hebben elkaar binnen de U16-gemeenten (Groot Utrecht) op uitvoerend niveau verrassend snel gevonden”, zegt Marius. “We gingen echt serieus samen aan het werk, waardoor er ineens veel deuren opengingen.” Nynke: “Als sociale dienst wilden we gewoon beginnen, zodat we zo snel mogelijk een goed beeld krijgen van vluchtelingen en zij in een goed traject terechtkomen. Alle casemanagers voelen zich heel erg betrokken bij deze mensen.”

VAN TAALLES NAAR MONDZORG

En hoe gaat het nu met het Syrische meisje? Zij kan vanuit haar COA-opvanglocatie beginnen met taallessen in Utrecht. Als ze straks een woning heeft in Zeist kan zij daar nog steeds gemakkelijk naartoe en hoeft ze niet nog eens nieuwe contacten te leggen. Daarna wil ze graag een opleiding in mondzorg gaan doen. Ze heeft in Syrië een opleiding gedaan op havo-niveau en kan straks een reguliere mbo-opleiding volgen of misschien naar het hoger onderwijs.

Nynke: “Ze vindt het fijn dat ze gehoord is en dat we de tijd voor haar genomen hebben. We hebben een goed beeld gekregen en kunnen nu samen met onze partners zorgen voor een doorlopende lijn.”

Tekst: Sigrid van Iersel
Foto: de Beeldredaktie/Bram Petraeus

Vakmanschap op de kaart: inspirerende initiatieven en activiteiten van gemeenten binnen het sociaal domein. Daar horen De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist ook bij.

Vakmanschap op de kaart: inspirerende initiatieven en activiteiten van gemeenten binnen het sociaal domein. Daar horen De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist ook bij.

Hoe werkt de persoonsprofielscan?

Het assessment heet voluit de Persoonsprofielscan-Vluchtelingen (PPS-V) en is ontwikkeld door NOA. Het online instrument brengt diverse zaken in kaart: opleiding, werkervaring, taalniveau en mogelijke kansen en belemmeringen bij het betreden van de Nederlandse arbeidsmarkt.
Het diagnose-instrument meet ook de mate van zelfredzaamheid, belemmerende factoren (waaronder mogelijke traumatisering), werkzoekgedrag, Nederlands taalniveau (plus eventueel Engels taalniveau), leerbaarheid, persoonlijkheid en competenties van een vluchteling.

Veel informatie

Met de rapportage kan de klantmanager een eerste beeld vormen om de vluchteling een passend vervolgtraject aan te bieden richting taalonderwijs, zorg, opleiding of werk. De vluchteling krijgt een rapportage mee met uitleg. “Alle onderdelen komen langs en worden eenduidig uitgevraagd”, zegt projectleider vluchtelingen Marius Keij van RSD Kromme Rijn Heuvelrug. “Dat levert ons veel informatie op over de gehele leefwereld.”

Spanningsboog

Alles bij elkaar neemt het assessment enkele uren in beslag, zeker als er ook een taaltest afgenomen wordt. Daar komt het nagesprek nog bij. Dat zou sneller moeten kunnen, vindt Marius. “Op deze manier is het een tamelijk tijdrovend en prijzig instrument. Ook is de spanningsboog van de deelnemers vaak te klein. Niet iedereen houdt het vol om het assessment in een keer goed af te ronden.”

Meer informatie: NOA 

 

Deel dit artikel!

11//2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code

11//2017