Laat het niet als een nachtkaars uitgaan

Teamleider Rick van den Ham over vakmanschap in Almere

 

De gemeente Almere koos in 2012 voor een geleidelijke ontwikkeling van vakmanschap, te beginnen bij de wensen en ideeën van de medewerkers. Rick van den Ham, teamleider Zorg en Activeringscentra, vertelt hoe dat uitpakt.

Waarom is Almere met vakmanschap aan de slag gegaan?

“We vinden dat al onze medewerkers dezelfde basiskennis moeten hebben. Maar omdat we hier veel gebruikmaken van ingehuurde medewerkers, verdwijnt die kennis telkens uit de organisatie. Dat maakt het erg lastig om ons niveau op peil te houden.”

En dus?

“Om te beginnen hebben we een bijeenkomst georganiseerd met alle teams van Werk, Zorg en Inkomen. Die hebben we gevraagd wat zij onder vakmanschap verstaan en wat ze nodig hebben om dat in te vullen. Aan de hand van hun behoeftes hebben we een ontwikkelplan gemaakt. We bieden nu de basisonderdelen vakmanschap en diverse trainingen aan; sommige gericht op de specifieke behoefte in bepaalde teams, sommige voor iedereen. We toetsen ook of medewerkers nog op niveau zijn. Wat je vak ook is, je bent zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van je kennis.”

Waarom zijn jullie bij de medewerkers begonnen?

“Je hebt de intrinsieke motivatie van medewerkers nodig om met ontwikkeling aan de slag te kunnen. Als zij zich verantwoordelijk voelen, zijn ze veel gemotiveerder om hun vakmanschap op peil te houden dan wanneer wij van bovenaf een aanpak uitrollen.”

Hoe zijn de reacties?

“De meesten reageerden enthousiast, al waren er ook enkele sceptici. Om dat enthousiasme te behouden, moet je voortdurend aandacht voor het onderwerp vragen. Je moet vakmanschap regelmatig laten terugkomen in bijeenkomsten, vergaderingen en nieuwsbrieven. Doe je dat niet, dan zakt het weg.”

‘Stilstand is achteruitgang – en dat heeft niet alleen effect op de medewerkers…’

Wat heeft het programma tot nu toe opgeleverd?

“Vanwege bezuinigingen konden we geen externen meer werven. Daarom hebben we een traineeship ontwikkeld. We hebben collega’s gezocht die bij andere afdelingen van onze gemeente op de bank zitten en wel bij sociale zaken wilden werken. Met de hulp van Stimulansz en interne trainers en vakspecialisten hebben we in drie maanden tijd twaalf mensen opgeleid. Zo hebben we twaalf ingehuurde mensen kunnen vervangen door vaste medewerkers en houden we de opgebouwde kennis in huis. Veder zie ik dat mensen in alle teams veel meer met hun professionaliteit bezig zijn. Het is moeilijk te meten hoe dit bijdraagt aan de uitstroom van klanten uit de bijstand, maar ik ben ervan overtuigd dat dit het geval is.”

Wat is jullie succesfactor?

“Het helpt als je een trekker benoemt die voortdurend aandacht besteedt aan dit onderwerp. En dat er draagvlak is in het MT, zodat er tijd en geld voor vrijgemaakt wordt. Anders gaat zo’n programma als een nachtkaars uit.”

Waarom ben je zelf enthousiast over vakmanschap?

“Iedereen met passie voor zijn vak, zou ermee aan de slag moeten gaan. Er zijn veel ontwikkelingen: op het gebied van wet- en regelgeving, maar ook in methodieken. Stilstand is achteruitgang. En dat heeft niet alleen effect op de medewerkers zelf, maar op het hele team en de kwaliteit van het werk.”

Vakmanschap in Almere

Vakmanschap is in Almere een onderwerp voor alle teams van de afdeling: voor de klantmanagers, voor handhaving, beheer en zorg. Iedereen heeft met dezelfde klant te maken, dus iedereen moet kunnen uitleggen wat hij waarom gedaan heeft.

Almere biedt intervisie en diverse trainingen aan; op het gebied van groepsgericht werken, fraude-alertheid, psychopathologie, duurzame inzetbaarheid en gesprekstechnieken. Ook werkt Almere volgens de LEAN-methodiek: het werkproces wordt zo ingericht dat het geen verspilling en overbelasting kent.

Dit jaar gaat Almere een gatekeeper-training aanbieden, gericht op het herkennen van suïcides. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ongeveer een derde van de geslaagde suïcidepogingen mensen betreft met een bijstandsuitkering. Reden voor de gemeente om hier samen met de GGD serieus werk van te maken.

Tekst: Sigrid van Iersel 
Foto: Diederik van der Laan

Deel dit artikel!

01//2015
01//2015