Klaar voor de arbeidsmarkt of nog niet?

Werkplein Fivelingo vaart op twee diagnose-instrumenten

Wim Schouten is werkcoach bij het team Activering van Werkplein Fivelingo in Delfzijl. Dat team is er voor volwassenen ouder dan 27 jaar met afstand tot de arbeidsmarkt. Wim werkt al sinds 2013 met zowel de Metas- als de ABC-methode en is blij met de handvatten die deze bieden.

 

JE WERKT MET VERSCHILLENDE DIAGNOSE-INSTRUMENTEN VOOR VERSCHILLENDE DOELGROEPEN.

“We werken met Metas en ABC. Metas zetten we standaard in voor iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt. Het is een handig instrument om snel aan relevante informatie te komen. We doen dat groepsgewijs – wel zo efficiënt. Doordat iedereen dezelfde diagnose ondergaat, komt er systeem in: iedereen beantwoordt dezelfde vragen op dezelfde manier. Dat geeft een objectief beeld van de klant: Hoe solliciteert hij? Hoe ziet hij zijn eigen kansen op de arbeidsmarkt? En welke beperkingen ervaart hij?”

WANNEER ZET JE DE ABC-METHODE IN?

“ABC zetten we in als we twijfelen over iemands geschiktheid voor de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld vanwege mogelijke psychische problemen of als iemand geen idee heeft wat hij wil of kan. De meting laat zien of iemand nog zelf de regie over zijn leven heeft, hoe stabiel hij geestelijk is, welke behoefte hij heeft aan veranderingen en welke belemmeringen hij ervaart – denk aan externe factoren zoals schulden, huisuitzetting, ziekte of sterfte in de familie. ABC voorkomt dat we iemand overvragen  in geval van medische, psychische of financiële problemen.  Juist het opdoen van positieve ervaringen helpt mensen weer in hun kracht te komen. Om het zo objectief mogelijk te houden laten we ABC-metingen van onze eigen klanten altijd door een collega doen.”

WAT IS HET RESULTAAT?

“De test geeft geen pasklare antwoorden op al onze vragen, maar geeft wel aan op welke terreinen er iets aan de hand zou kunnen zijn. Op die onderwerpen vragen we door: waar zit het hem in en wat heb je van ons nodig? In een derde van de gevallen is er sprake van ernstige psychische problematiek. Dan is vrijwilligerswerk in combinatie met medisch onderzoek het hoogst haalbare. Maar de uitkomst kan ook zijn dat iemand die al lang van een uitkering leeft, prima geschikt blijkt om te werken. Dat kan een indicatie zijn dat iemand stiekem bijverdient, maar wellicht is er iets anders aan de hand wat we over het hoofd zien. Dat zoeken we dan verder uit. Zo geeft ABC ons handvatten om samen met de klant passende stappen te nemen. Het is niet het eind van een traject, maar een begin. Ik ben er heel erg over te spreken.”

HOE REAGEREN KLANTEN?

“Het mooie van de test is dat we mensen niets in de mond leggen; alle antwoorden komen uit hen zelf. Mijn ervaring is dat 98 procent zich herkent in de uitkomsten en ook zeer bereid is daarover te praten. Men voelt zich gehoord en voor vol aangezien. Kijk, dan heb je informatie in handen om een beslissing te nemen die recht doet aan de klant.”

HEB JE DAAR EEN CONCREET VOORBEELD VAN?

“Ik had een paar jaar geleden een veertiger die helemaal in de knoop zat. Dat werd pijnlijk duidelijk door de ABC-meting. Doorgeleiden richting werk kon echt niet, dat zou gegarandeerd fout gaan. Ik heb hem toen op de man af gevraagd wat hij nodig had. Zijn antwoord: ‘Rust!’ Op basis van de ABC-meting was het verantwoord om hem die rust te geven. Een jaar later stond hij weer aan mijn bureau: ‘Ik kan aan de slag en ik weet ook waarmee: ik wil buschauffeur worden. Kun je me helpen?’ Dat deed ik graag, ook al was het een stevig en prijzig traject. Hij heeft alles zelf uitgezocht en voorbereid en is ervoor gegaan. Een halfjaar geleden heeft hij zijn diploma vakbekwaamheid buschauffeur gehaald. Nu is hij fulltime buschauffeur in Rotterdam!”

IS HET MOEILIJK OM MET METAS EN ABC TE LEREN WERKEN?

“Metas is heel eenvoudig, het systeem wijst zichzelf. ABC is wat gecompliceerder, maar ook geen probleem. Leverancier L&D Support verzorgt twee volle in house trainingsdagen. Daarnaast organiseren ze geregeld intervisiebijeenkomsten om te bespreken waar je eventueel tegenaan loopt. En eenmaal per jaar organiseren ze een gebruikersdag waarop je kennis en ervaring kunt uitwisselen met collega-gemeenten. We worden tijdig van updates in het systeem op de hoogte gehouden en als er toch nog iets is, kunnen we altijd bellen.”

 

‘Een goed instrument en iemand die weet wat hij doet; die combinatie is bijzonder effectief’

KUNNEN MENSEN HET SYSTEEM OM DE TUIN LEIDEN?

“Het is praktisch onmogelijk om ABC, dat we alleen inzetten bij twijfel, voor de gek te houden. De klant beantwoordt ruim tweehonderd vragen en reageert op veertig stellingen. Er zitten zo veel controlevragen in dat oneerlijkheid altijd uitkomt. En natuurlijk blijven de deskundigheid, ervaring en mensenkennis van de klantmanager doorslaggevend. De uiteindelijke uitkomst van de diagnose is altijd gebaseerd op én de test én de professionaliteit van de klantmanager. Als je een goed instrument in handen geeft van iemand die weet wat hij doet, dan is dat bijzonder effectief.”

Tekst: Jan Dobbe
Fotografie: De Beeldredaktie/Anjo de Haan

Vakmanschap op de kaart: inspirerende initiatieven en activiteiten van gemeenten binnen het sociaal domein. Daar hoort Delfzijl ook bij.

Vakmanschap op de kaart: inspirerende initiatieven en activiteiten van gemeenten binnen het sociaal domein. Daar hoort Delfzijl ook bij.

Metas

DOELGROEP:

  • klanten met korte (en lange) afstand tot de arbeidsmarkt
  • klanten onder 27 jaar zonder recht op onderwijs
  • laaggeletterden

WERKWIJZE:

Metas meet de zelfredzaamheid van de klant op de arbeidsmarkt. Iedereen die Nederlands kan lezen op minimaal taalniveau B1 kan de vragenlijst zonder hulp invullen. Uit de vragenlijst rolt een klantprofiel dat voor de klantmanager ook de gespreksagenda vormt voor het screeningsgesprek met de klant.

ZIE OOK: Werkwijzer Diagnose-instrumenten

 

ABC-methode

DOELGROEP:

  • klanten met korte (en lange) afstand tot de arbeidsmarkt
  • klanten onder 27 jaar zonder recht op onderwijs
  • laaggeletterden

WERKWIJZE:

Het instrument geeft inzicht in veerkracht, gedrag, best scorende competenties, favoriete werkomstandigheden en geschikte werkrichtingen die passen bij de talenten van de klant. De meting voorspelt succeskansen van bemiddeling naar werk, opleiding of re-integratie en de duur van een traject. De ABC-methode is in meerdere talen beschikbaar.

ZIE OOK: Werkwijzer Diagnose-instrumenten

Deel dit artikel!

11//2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code

11//2017