‘Kijk door de bril van de werkgever’

‘Kijk door de bril van de werkgever’

Hanne Overbeek, directeur van Locus

Hoe krijg je werkgevers zo ver dat zij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen? Stichting Locus, opgericht om bedrijven daartoe te motiveren, is er inmiddels zeer bedreven in. Directeur Hanne Overbeek geeft 5 tips voor klantmanagers.

 

1. Ga uit van de vraag

Klantmanagers, leg de focus meer op de vraag dan op het aanbod, tipt Hanne Overbeek. “Als je weet wat de markt vraagt en wat de mogelijkheden zijn, kun je cliënten beter voorsorteren. De grootste opdracht voor de komende periode is om bewegingen op de arbeidsmarkt te kennen en te volgen. Zo zijn flexibel werken en deeltijdwerken een feit. Dat moet je meenemen in het kijken naar mensen.”

Volgens Overbeek valt er veel te leren van sw-bedrijven. “Die zijn in staat om de meest ernstig gehandicapte mensen aan het werk te helpen. Zouden diezelfde personen zich bij een klantmanager melden, dan krijgen zij veelal te horen dat de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is. Zij passen immers zelden op bestaande vacatures. Maar als het lukt om de vraag te veranderen, is die afstand er niet meer. Klantmanagers moeten door een andere bril leren kijken.”

2. Kijk door de bril van de werkgever

De vraag wordt dus niet alleen gevormd door bestaande vacatures. In intensief overleg tussen gemeente en werkgever kan passend werk ook voortkomen door het werk anders in te richten en aan te passen. “Ga bijvoorbeeld op zoek naar de elementaire taken of puur repetitief werk waar de zittende medewerkers graag vanaf willen. Dan komt er opeens een veel grotere groep cliënten in aanmerking om te werken. Ook interessant voor het bedrijf: de zittende medewerkers werken met meer plezier en kunnen de ingewikkeldere taken beter uitvoeren.”

Overbeek geeft het voorbeeld van Ziggo, waar hoogopgeleide monteurs digitale tv’s bij klanten installeren. Specialistisch werk. “Bij hun taak hoorde echter ook het aan- en afsluiten van abonnees – simpel, routinematig werk. Monteurs vonden dat vervelend, hadden er geen zin in. Wij hebben daar met Ziggo naar gekeken. Nu is er iemand met afstand tot de arbeidsmarkt aangesteld die dit van de monteurs heeft overgenomen. Hij is dolgelukkig, net als de monteurs. En Ziggo ook, want dit pakt bedrijfseconomisch goed uit.”

‘Ernstig gehandicapte mensen passen
zelden op bestaande vacatures, dus
moet je de vraag veranderen’

3. Werk aan een duurzame relatie

Om dat interne zoekwerk te kunnen doen, moet je werken aan een structurele, duurzame relatie met bedrijven. “Je gaat iets ingrijpend veranderen. Dat mag pas als het vertrouwen er is dat jouw inmenging hen ook iets oplevert, bijvoorbeeld meer efficiency. Dat kost tijd, zorgvuldigheid en inlevingsvermogen. Maar je zult zien dat je steeds verder mag gaan.”

Dit vak is volgens Overbeek nog maar minimaal ontwikkeld binnen gemeenten. Locus praat daarom dit najaar met Divosa en de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) over de ontwikkeling van een trainingsaanbod voor klantmanagers met als thema ‘Kijk eens door de bril van de werkgever’. Met werkgevers in de rol van trainer.

4. Stel geen mensen voor die niet voldoen aan het profiel

Omdat klantmanagers een uitstroomtarget hebben, hebben zij de neiging mensen voor te stellen die niet aan het profiel voldoen – niet geschoten is altijd mis. Overbeek: “Dat kan bij werkgevers tot grote irritaties leiden en contraproductief uitpakken. Het bezorgt werkgevers het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt. Bedrijven vinden het erg vervelend als mensen mislukken en bovendien brokkelt zo het intern draagvlak af. Je moet dus heel zorgvuldig voorsorteren en de vraag leidend maken.”

Of cliënten opgewassen zijn tegen het werk weet je pas zeker als ze enkele maanden aan het werk zijn. “Een leerwerktraject zou daar goed voor zijn. Daarin kun je uitvinden wat iemand wel of niet aankan. Ik denk dat veel bedrijven daar best voor te porren zijn, maar dan moet de gemeente ze daartoe uitnodigen. Dat vraagt om gericht beleid.”

5. Wees eerlijk over problemen van cliënten

Het is aanvaardbaar dat cliënten problemen hebben, maar die moeten niet als ‘verborgen gebrek’ opdoemen tijdens het werk. “Denk aan schulden of taakstraffen die nog uitgevoerd moeten worden. Bedrijven houden niet van zulke verrassingen. Werkgevers vinden problemen niet erg, maar willen er wel van op de hoogte zijn. En ze willen weten dat eraan wordt gewerkt. Het is dus zaak bij de intake met de cliënt alles boven tafel te krijgen. Locus heeft daar speciale checklists voor.”

Tekst: Jan Dobbe
Foto: Locus 

Locus op Najaarscongres BvK

Op 5 oktober 2015 verzorgt Locus Netwerk een workshop over ‘Inclusief ondernemen en de gevolgen daarvan voor de klantmanager’ tijdens het Najaarscongres van de BvK.

Locus

Stichting Locus is in 2011 opgericht door Divosa en Cedris. Locus adviseert en ondersteunt landelijke / bovenregionale bedrijven bij inclusief ondernemen. Locus verbindt bedrijven met de uitvoerders die verantwoordelijk zijn voor bemiddeling en begeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Locus stimuleert en ondersteunt partnerships tussen beide partijen. Hierbinnen worden afspraken van meerdere gemeenten en sw-bedrijven geharmoniseerd.

Hanne Overbeek

studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, waarna ze als beleidsmedewerker bij diverse organisaties werkte. Van 2003 tot 2011 was ze procesmanager bij Divosa. In 2008 werkte zij voor de commissie Fundamentele Herbezinning WSW en schreef zij mee aan het rapport Werken naar Vermogen. Sinds 2011 is zij directeur van stichting Locus.

Deel dit artikel!

03//2015

Reacties

  1. Geplaatst door: Monique

    Over een maand begin ik aan een traject voor 50+-werkzoekenden bij het UWV. Ik hoop heel erg voor m’n 65e, of wat de pensioengerechtigde leeftijd dan ook mag zijn, een zinvolle werkplek te vinden. Ik ben nu alweer bijna 2 jaar werkzoekend (en ruim 53), na een werkzaam leven van allerlei banen waarin ik tegen mijn eigen beperkingen aan liep, hoe graag ik ook wilde functioneren. Sinds een paar jaar weet ik dat ik niet dom, lui en/of gek ben, maar ADHD heb. Dat luchtte op. Uit een uitgebreid beroepskeuze-onderzoek bleek eerder al dat ik helemaal niet dom was met een IQ van 125-130. Toch helpt dat geen donder bij het vinden van werk.
    Mijn afstand tot de arbeidsmarkt groeit met de dag. Dat voelt enorm benauwend; het hangt als een zwaard van Damocles boven mijn bestaan.

    Wordt er bij mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt ook rekening gehouden met mensen met een struikelverleden, ondanks een normaal tot hoog IQ?

    Zo ja, dan zou ik heel graag in contact komen met degene of de instantie die zich daar mee bezig houdt. Bij voorbaat heel erg bedankt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code

03//2015