Foto Ingrid van Zimmeren

Je mag hier fouten maken

Unitmanager Ingrid van Zimmeren (Orionis Walcheren)

Orionis Walcheren legt sinds kort elke klant bij binnenkomst langs dezelfde meetlat en houdt daarna alle resultaten bij. Doel: de uitstroom vergroten en de eigen werkwijze verbeteren. ‘We denken in oplossingen’, zegt unitmanager Ingrid van Zimmeren.

 

De directe aanleiding voor de nieuwe aanpak van Orionis Walcheren is de fusie van drie organisaties van de gemeenten Veere, Vlissingen en Middelburg: de sociale diensten (die samen al één dienst vormden), het sw-bedrijf en de kredietbank. “De bezuinigingen en decentralisaties dwingen ons tot meer efficiency en meer resultaten voor de klant en de maatschappij”, zegt unitmanager Ingrid van Zimmeren.

Orionis besloot fors in te zetten op methodisch werken: in kaart brengen wat je doet en wat het oplevert. Daarnaast staat het werken in de keten centraal: van informatie en advies naar intake en diagnose, re-integratie met een plan van aanpak en passende interventies tot het matchen op een duurzame werkplek. Voor ondersteuning klopte de organisatie aan bij adviseur en onderzoeker Roland Blonk van TNO. Hij is gespecialiseerd in professionalisering en leren binnen de organisatie.

Wijzer

In de nieuwe aanpak wordt iedere klant langs dezelfde meetlat gelegd (zie kader). En krijgt intervisie een duidelijke plek. Hierbij bespreken trajectbegeleiders of de doelen met klanten bereikt worden en zo niet, hoe dat dan komt.

“Het begint bij de professional op de werkvloer”, licht Van Zimmeren toe. “Wat kan ik leren van deze situatie? En als een interventie vaker niet werkt, wat betekent dat dan? Zowel de professional als de organisatie wordt daar wijzer van.”

‘Het begint bij de professional op de werkvloer’

Creatief

Openheid en transparantie zijn belangrijk. Medewerkers moeten zich kwetsbaar durven opstellen en een veilige leeromgeving ervaren. Zoiets moet groeien, zeker na een periode van reorganisatie. Klanten en medewerkers van Orionis Walcheren worden aangemoedigd om creatief naar mogelijkheden te kijken. En ze krijgen ondersteuning in hun ontwikkeling.

Van Zimmeren, die net als haar algemeen directeur pas na de reorganisatie bij Orionis kwam, vertelt: “We willen mensen laten meedenken en zelf een voorbeeld zijn. Ik geef aan dat ik ook aan het leren ben. Je mag hier fouten maken. We stimuleren ondernemend gedrag en denken in oplossingen.”

Iedereen langs dezelfde lat

Methodisch werken bij Orionis Walcheren betekent uniform naar elke klant kijken. Elke klant wordt langs dezelfde lat gelegd om zijn arbeidsvermogen te meten, waarbij de nadruk ligt op de mogelijkheden van de klant om te participeren en/of te werken.

De intaker stelt de diagnose. De trajectbegeleider bouwt hierop voort met een methodisch plan van aanpak. Waar werken we naartoe? Welke interventies horen daarbij? Hoe kunnen we deze persoon matchen op vacatures? Vervolgens kijken de begeleiders welke competenties en werknemersvaardigheden nog nodig zijn voor een plek op de reguliere arbeidsmarkt. In welke projecten, werksoorten of met welke trainingen zijn die te ontwikkelen? Iedere trajectbegeleider heeft een menukaart om uit te kiezen.

Gaat een deelnemer aan de slag op een werkleerplek, dan volgt na twee maanden en aan het einde van het traject een assessment. Daarmee wordt bekeken of de interventie passend is en of ontwikkeling plaatsvindt.

Startbaan

Een van de interventieprogramma’s op Walcheren is de SKILLS-aanpak. Trainers stimuleren deelnemers om eigen kwaliteiten te zien en in mogelijkheden te denken. Na de training zoeken de deelnemers zelf een startbaan die door de gemeenten gesubsidieerd wordt. Voordeel voor alle partijen: de deelnemer krijgt de kans zijn meerwaarde te laten zien, de werkgever verlaagt zijn risico doordat hij kan nagaan wat voor ‘vlees’ hij in de kuip heeft.

Het is nog wat vroeg om harde uitspraken te doen over de uitstroom van Orionis in 2014, maar de eerste positieve resultaten van de SKILLS-aanpak tekenen zich af. Van de 156 werkloze ‘SKILLS-jongeren’ hebben er 31 regulier werk en 65 een startbaan gevonden. “Met dank aan een goede samenwerking met werkgevers.”

Spannend

Aan het nieuwe methodisch werken is bewustwording vooraf gegaan; de constatering dat onze medewerkers hun werk voorheen allemaal anders deden. “Vanuit dat besef kun je nagaan wat er beter kan”, vertelt Van Zimmeren.

Dat vormt dan het startpunt van een nieuwe verbetercyclus. “Heel spannend, want waar ligt het aan als een interventie niet succesvol is? De persoonlijke omstandigheden van de klant? De match? De begeleiding? Uit constateringen komen veel nieuwe vragen voort. Als professional en als organisatie leren we voortdurend hoe je daar je aanpak weer op aanpast.”

Tekst: Sigrid van Iersel
Foto: Wieny den Brabander

De trots van Ingrid van Zimmeren


‘We zien het aantal bijstandsklanten dalen. Nog interessanter is dat dit gepaard gaat met een daling van het aantal beroepszaken en een terugloop van agressie.’

Deel dit artikel!

Bij methodisch werken gebruikt Orionis Walcheren deze instrumenten:

  • Dariuz: voor een diagnose van het arbeidsvermogen
  • Interventie Toolbox: met onder meergevoelens
  • de groepsinterventie SKILLS
  • Dariuz Assessment: voor het meten en volgen van de ontwikkeling van de klant op de werkplek
  • Geschikte werkplekken om competenties en vakvaardigheden van klanten te ontwikkelen
  • Intervisie en functioneel meten voor de ontwikkeling van medewerkers en organisatie

 

01//2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code

01//2015