Je leert van elkaar, groeit naar elkaar toe

Roxanne Pauly en Christel Pachen over de opleiding Effectieve Klantmanager Sociaal Domein

Participatieconsulent Christel Pachen van Maastricht Heuvelland en teamleider wijkzorg Roxanne Pauly van zorginstelling Envida slaagden onlangs voor de opleiding Effectieve Klantmanager Sociaal Domein. Onder het motto ‘samen voor en met de burger’ leerden zij en de twaalf andere deelnemers met en van elkaar. Ze haalden er een berg energie en zelfvertrouwen uit. ‘Dit is echt een cadeau!’

 

DE OPLEIDING STUURT AAN OP INTEGRAAL WERKEN EN STIMULEERT JE OM OVER DE GRENZEN VAN JE EIGEN FUNCTIE HEEN TE KIJKEN. IS DAT GELUKT?

Roxanne: “Jazeker! Door intervisie te houden met mensen van andere organisaties en samen casuïstiek te bespreken, leer je meer over elkaars achtergrond, denkwijze en cultuur. Daardoor houd je bij het nemen van beslissingen meer rekening met andere partijen.

Een eyeopener was het geven van de vaktraining ‘Voor Arbeid en Kansen’ aan een voor mij onbekende groep klanten; helemaal uit mijn comfortzone. Samen met een medecursist ging ik aan de slag met een groep uitkeringsgerechtigden om hen te coachen naar een baan. Als er íets mooi is om mee te maken, dan is het dat wel! Daar heb ik veel van geleerd!”

‘Je ziet hoe de ander werkt, hoe iemand anders met gevoeligheden en belangen omgaat’

WAT LEERDE JE ZOAL?

Roxanne: “Activerende gespreksvoering, hoe laat je mensen van elkaar leren en elkaar helpen. Je ziet hoe collega’s uit een andere vakdiscipline het doen. En je hoort meteen hoe de klant het ervaart – wat soms flink afwijkt van wat je dacht. Wat ik daar heb geleerd, kon ik als leidinggevende meteen in mijn team wijkverpleegkundigen toepassen. En het werkt!”

Christel: “Ik heb soortgelijke ervaringen. Ik gaf samen met een Jeugdconsulent de training ‘Samen opvoeden’ aan een groep ouders. Dat was helemaal nieuw voor me. Je ziet hoe de ander werkt, hoe iemand anders met gevoeligheden en belangen omgaat. Je leert van elkaar, groeit naar elkaar toe.”

JE WEET ELKAAR NU BETER TE VINDEN?

Christel: “De drempel om even met mensen uit andere disciplines te bellen of bij iemand langs te gaan is veel lager geworden. We weten wie wat doet en wat we aan elkaar hebben. Als we dat kunnen vasthouden ...!

In de praktijk werkt het. Gisteren was ik bij een klant: 63 jaar, werkloos, gekluisterd aan een rolstoel en eenzaam sinds de dood van zijn vrouw. Een moeilijke situatie. Ik ben samen met een Wmo-consulent naar hem toe gegaan. Als je samen bent, kun je meteen actie ondernemen. Dan ziet de klant meteen dat er wat gebeurt – een betere scootmobiel, een gespreksmaatje tegen de eenzaamheid, speciale kleding, een schoonmaakhulp – maar ook wat hij zelf nog kan doen. Je ziet zo’n man dan stralen. Er wordt naar hem geluisterd. Hij wordt echt geholpen en hoeft niet vijf keer hetzelfde verhaal te vertellen.”

‘Ik ben een stuk kritischer geworden en kan mensen inspireren om zelf naar oplossingen te zoeken’

WAT HEEFT DE OPLEIDING MET JULLIE GEDAAN? VOEL JE JE STERKER, VAKVOLWASSENER?

Roxanne: “Mijn visie op vakmanschap is breder geworden en mijn intrinsieke motivatie sterker. Het mooie van deze opleiding is dat iedere deelnemer zijn ei kwijt kan. Het is voor iedere leidinggevende een uitstekende opleiding. Oplossingsgericht denken, dat kun je overal op toepassen. Ik ben een stuk kritischer en mondiger geworden en ik kan mensen inspireren om zelf naar oplossingen te zoeken. Het is echt een verrijking.”

Christel: “Ik sta nu zelfverzekerder voor groepen, bijvoorbeeld voor een presentatie. Het schrijven van een paper vond ik een hele toer, maar volgens het Pippi Langkous-principe ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan’ ben ik erin gedoken. Door het te doen leer je het. Je gaat inzien dat er geen wezenlijk verschil is tussen de ene groep en de andere, tussen de ene discipline en de andere. Je doet kennis en vaardigheden op die je overal goed kunt gebruiken. Dat was mooi om te zien.”

‘Samen weet je meer, kun je meer en maak je makkelijker afspraken’

EVIDENCE BASED WERKEN IS EEN VAN DE UITGANGSPUNTEN. HOE WERKT DAT?

Roxanne: “Heel goed. In de verpleegkunde hebben we jarenlang op dezelfde manier gewerkt – zoals Florence Nightingale honderd jaar geleden – en dat was goed. Dat geldt ook voor de instellingen: we doen het zo omdat we het altijd zo hebben gedaan. Door mensen te prikkelen om dingen – onderbouwd – te verbeteren, kom je tot echte innovatie. Die zit nu gelukkig in een stroomversnelling.”

Christel: “Ik denk dat we in mijn werkgebied onbewust al evidence based werkten. Nu doen we het bewust: we kennen de nieuwste ontwikkelingen, die toetsen we aan collega’s en klanten. Het inzicht dat daaruit naar voren komt, gebruiken we in de integrale benadering van klanten. Samen weet je meer, kun je meer en maak je makkelijker afspraken. En daar profiteert de klant van.”

HOE BEVIEL HET GROEPSGEWIJS WERKEN?

Roxanne: “Het voordeel van groepsgewijs werken is dat mensen elkaar gaan helpen. Die dynamiek is er gewoon. Het heeft effect: in onze trainingsgroep werkzoekenden hadden we een uitstroom van 70 procent. Twee moeders in de groep ontdekten dat hun kinderen op dezelfde school zitten. De een was overblijfmoeder, de ander wilde graag met kinderen werken. Die hebben de koppen bij elkaar gestoken en nu is moeder twee óók overblijfmoeder. Dat zijn mooie bewegingen!”

Christel: “In mijn groep met ouders van moeilijk opvoedbare kinderen zag je soortgelijke bewegingen. Het geven van vertrouwen is belangrijk, daar pluk je meteen de vruchten van. Er kwam interactie tot stand, er ontstond verbinding, het zelfvertrouwen in de groep groeide. Jij stuurt, maar de groep doet het zelf. Dat was heel gaaf om te zien.”

‘We vormen samen het vangnet dat de burger nodig heeft om zelf zijn leven vorm te geven!’

ZOU JE DEZE OPLEIDING AANBEVELEN AAN COLLEGA’S IN HET LAND?

Christel: “Het is een flinke investering in tijd en energie naast je dagelijkse werk, daar ben ik eerlijk in. Maar het is een groot cadeau om nieuwe kennis op te doen en jezelf verder te ontwikkelen. Je vergroot je zelfvertrouwen en wordt onderdeel van een netwerk waarbinnen je snel kunt schakelen. Integraal werken is nu standaard geworden. We vormen samen het vangnet dat de burger nodig heeft om zelf zijn leven vorm te geven!”

Roxanne: “Wat ik in de opleiding heb geleerd, maakt mijn werk als leidinggevende een stuk makkelijker. Mijn teamleden mogen hun werk zelf organiseren – als ze maar onderbouwen waarom ze het zo doen. Hun zelfvertrouwen groeit zienderogen. Daarom beveel ik de opleiding aan bij alle leidinggevenden én beleidsmedewerkers. Praktijkmensen zoals wij maken de koppeling tussen theorie en praktijk vanzelf. Beleidsmakers bedenken vaak beleid zonder het aan de praktijk te toetsen. In deze opleiding hoor je rechtstreeks van de praktijk – collega’s en klanten – of je goed doet wat je doet. Daar heb je wat aan voor het maken van beleid dat werkt!”

Tekst: Jan Dobbe
Foto’s: de Beeldredaktie/Annemiek Mommers

 

Deel dit artikel!

16/2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code

16/2018