Jantine Waijenberg interim transitiemanager uitstroom Je hebt lef en vertrouwen nodig

‘Je hebt lef en vertrouwen nodig’

Jantine Waijenberg, interim transitiemanager uitstroom

Jantine Waijenberg is interim transitiemanager uitstroomunit bij de sociale dienst Schagen. In die rol leidde ze de transitie van maatschappelijke ondersteuning naar zakelijke dienstverlening. De resultaten zijn veelbelovend. ‘Wij vieren elke maand een feestje.’

 

Waarom was deze transitie nodig?

“De toenmalige ISD Kop van Noord-Holland luidde in 2013 de noodklok. Tegen de achtergrond van een nieuwe Participatiewet, sterk veranderende arbeidsmarkt, groeiende werkloosheid, een steeds grotere mismatch tussen vraag en aanbod van met name lager geschoold werk en slinkende budgetten was het nodig een andere invulling te geven aan de re-integratietaken.”

Wat moest er gebeuren?

“Adviesbureau Pit Strategie deed in 2013 onderzoek en kwam met sterke aanbevelingen. De belangrijkste: stel werkgever en werk centraal. Leer de klantmanagers denken in het belang van werkgevers en neem de arbeidsbemiddeling in eigen hand – dan houd je zicht en grip op de cliënten. Geef het kantoor de uitstraling van een uitzendbureau en leg zo extra de nadruk op werk. En richt programma’s om cliënten te laten groeien specifiek op de uitstroom naar betaald werk. Mensen groeien als ze werk hebben.”

‘Zakelijke dienstverlening gaat nu voor maatschappelijke ondersteuning’

 

Hoe hebben jullie het aangepakt?

“De werkwijze van met name training en coaching, hebben we op 1 oktober 2013 rigoureus stopgezet. Die leverde te weinig uitstroom naar betaald werk op. We hebben elkaar steeds de vraag gesteld: wat moeten we bereiken? Duidelijk was dat betaald werk nu voorop moest staan en dat zakelijke dienstverlening vóór maatschappelijke ondersteuning gaat. We hebben het kantoor de uitstraling van een uitzendbureau gegeven; geen spreekkamertjes meer met veiligheidsschotjes. Dat vonden sommige medewerkers aanvankelijk eng, maar in die nieuwe setting ontstond een geheel andere sfeer.

Voor de arbeidsbemiddeling hebben we een matchingsysteem gevonden, EazyUitstroom. Deze applicatie ondersteunt sociale diensten bij het proces van werkgeversdienstverlening: matching, arbeidsbemiddeling en nazorg. Het geeft veel meer zicht op de mogelijkheden van cliënten, je kunt hen matchen met beschikbare vacatures en je houdt grip op lopende bemiddelingstrajecten.

Daarnaast hebben we medewerkers van Pit Strategie met een achtergrond in de zakelijke dienstverlening ingehuurd op vacatures om te leren van hun werkwijze. We zijn in november gaan proefdraaien en in januari 2014 van start gegaan. In mei begon het goed te lopen; toen steeg de uitstroom naar betaald werk enorm.” 

Een ingrijpend proces. Hoe heb je de medewerkers meegekregen?

“Zij hebben allemaal een maatwerkprogramma doorlopen met aandacht voor kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om vanuit het nieuwe perspectief te werken. Hoe voer je bijvoorbeeld gesprekken met werkgevers en de werkzoekende?”

Gingen er geen hakken in het zand?

“Nee, het was iedereen duidelijk dat het op de oude manier niet werkte. Sommigen voelden zich niet thuis in de nieuwe setting, maar gaven aan het toch een goede zaak te vinden. Zij vonden allemaal een andere functie binnen de gemeente. Natuurlijk vonden degenen die doorgingen het in het begin moeilijk, maar toen ze zagen wat het deed voor hun dagelijks werk, ging het prima.”

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

“In 2014 betaalden de gemeenten Schagen en Hollands Kroon negen ton minder aan uitkeringen dan in 2013. Qua uitstroom ging het ook veel beter; 35 procent van de totale populatie is uitgestroomd naar betaald werk. Daarvoor waren de percentages veel lager. Ook hebben we meer mensen, zo’n 200 huishoudens, aan deeltijdwerk geholpen. Zij stromen weliswaar niet helemaal uit, maar het verlaagt de uitkeringslasten.’

Wat moet er nog gebeuren?

“De regionale samenwerking moet beter. Binnen het werkgeversservicepunt houdt ieder zich bezig met zijn eigen taak. Een synergetische samenwerking blijft uit. Tot nog toe lukt het niet een gezamenlijke doelstelling en resultaat te formuleren.”

Een tip tot slot voor sociale diensten die ook voor zo’n uitdaging staan?

“Je hebt geduld en vertrouwen nodig om met zittende medewerkers zo’n transitie door te maken. Ga niet bij de pakken neerzitten als er niet meteen resultaten zijn. Mensen hebben tijd nodig om te wennen. Wat was ook alweer het doel?

Heb lef, durf de vaste structuren te doorbreken. Gooi weg wat niet meer past en behoud wat goed is. Geef als manager goede sturing, ga niet op in de waan van de dag. En zijn er eenmaal resultaten, deel die dan met het hele team. Wij vieren elke maand een feestje!”

Tekst: Jan Dobbe
Foto: De Beeldredaktie 

Verder lezen?

Bekijk voor meer informatie over een nieuwe aanpak de Werkwijzer Werkgeversdienstverlening

Deel dit artikel!

03//2015

Reacties

  1. Geplaatst door: Hendrik

    Een ISD als gemeenschappelijke regeling staat voor verlengd bestuur dat bij mandaat uitvoering geeft aan wettelijke criteria uit het sociale domein, meestal op grond van immanente dwang van de Participatie wet, en dat past het niet als dergelijke ‘bedrijven’ participeren op de arbeidsmarkt en feitelijk gaan stunten met goedkope arbeid.

  2. Geplaatst door: HBS

    Ik denk dat het bestuur niet op de stoel van het bedrijfsleven moet willen zitten. Dat de eerdere benadering van feitelijk opgedrongen ‘coaching’ en ‘ondersteuning’ niet werkt blijkt steeds weer uit elk onderzoek dat moet aantonen dat het wel zou werken. In feite staat hier dat voor alle zuiverheid Sociale diensten weer sociale diensten moeten zijn, en dat arbeidsbemiddeling beter overgelaten kan worden aan private bedrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code

03//2015