‘Ik wil dat iedereen bezig is met innovaties’

Elfriede Boer, directeur Werkzaak Rivierenland

Doen, doen, doen. Halen, halen, halen. Het zijn mantra’s van Elfriede Boer, directeur Werkzaak Rivierenland, organisatie voor werk en inkomen in Zaltbommel, Culemborg en zes andere gemeenten in deze regio. De afgelopen drie jaar bouwde Boer met haar teams aan een nieuw sociaal werkbedrijf. Welke rol spelen kwaliteit en de lerende organisatie daarin?

 

Hoe definieer je kwaliteit voor Werkzaak Rivierenland?

“Constant blijven werken aan verbetering, dat is kwaliteit voor mij. En de kernvraag is: in hoeverre voeg jij met je werk waarde toe voor samenwerkingspartners, werkzoekenden en werkgevers? Het denken in toegevoegde waarde betekent dat alle medewerkers zich met regelmaat moeten afvragen: doe ik de juiste dingen en dragen die bij aan ons doel, namelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen?”

“Onze teams werken zelfstandig en pakken dit op hun eigen manier op. Ik stimuleer ze om onze partners te betrekken bij kwaliteitsverbetering, om te beginnen de werkzoekenden. Wat kunnen we verbeteren? Wat willen zij? Zo blijkt uit klantonderzoek dat er behoefte is aan één vaste contactpersoon. Vooral in het begin van het traject krijgen werkzoekenden te maken met veel nieuwe mensen; dat willen we veranderen. We luisteren ook naar de wensen van werkgevers. We proeven soms bijvoorbeeld onbegrip over de loonwaardemeting die we om de drie jaar herhalen. Kwaliteit betekent dan goede communicatie: blijven uitleggen wat we doen en kennis over nieuwe regelingen blijven delen.”

‘Kennis opbouwen samen met de wetenschap, daar geloof ik echt in’

Toegevoegde waarde bieden en jezelf blijven verbeteren, is dat de essentie van de lerende organisatie voor jou?

“Daar begint het. Wij noemen het overigens ’leren met elkaar’, waarbij we ‘elkaar’ breed opvatten. Het is geen interne aangelegenheid; we richten de blik ook naar buiten. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij wetenschappelijk onderzoek naar re-integratietrajecten. Er is veel meer wetenschappelijke kennis en methodisch bewijs nodig over re-integratie. Waarom werkt exact hetzelfde traject bij de een heel goed en bij de ander niet? Kennis opbouwen samen met de wetenschap, daar geloof ik echt in. Zo doen we samen met Divosa en de VU onderzoek naar het exoskelet, dat het werken in zware beroepen makkelijker maakt. En met werkgevers bespreken we hoe het werk er dan met zo’n exoskelet uit kan zien.”

Is het de afgelopen jaren gelukt toegevoegde waarde te bieden?

“We groeien erin. Maar het vraagt ook iets van bestuurders om als sociaal werkbedrijf kwaliteit te kunnen leveren. Wij voeren een wet uit en daar hebben we geld voor nodig. Voor bestuurders doen we het goed als de planning- en controlcyclus op orde is en de cijfers kloppen. En natuurlijk, betrouwbare data zíjn ook belangrijk, maar er is zoveel meer! Er ontstaat soms een spanningsveld tussen eisen van bestuurders en onze opdracht om mensen te laten meedoen en een kans te geven. Ik moet hen soms echt overtuigen dat het onze plicht is ons hiervoor samen in te spannen.”

‘Ook in krappe tijden moeten we investeren in mensen, netwerken en kennis’

Hoe doe je dat?

“Door uit te leggen dat ons werk toekomstwaarde heeft. Wij helpen mensen langdurig aan werk, wat niet alleen goed is voor onze werkzoekenden, maar ook voor de maatschappij. Tegelijkertijd probeer ik een voorschot te nemen op die toekomst. Want het loopt nu goed met Werkzaak Rivierenland, ook omdat we de conjunctuur meehebben. We houden geld over. Dat geld wil ik graag apart houden om samen met de gemeente een buffer op te bouwen voor tijden van laagconjunctuur. Maar gemeenten hebben het nodig om tekorten op te vangen in de Wmo en jeugdzorg. Dat snap ik, maar ik maak me ook zorgen. Want ook in krappe tijden moeten we investeren in mensen, netwerken en kennis. Alleen dan kunnen we kwaliteit leveren.”

Hoe meet je en weet je of wat je doet ook echt werkt?

“We hebben nog geen kwaliteitsmodel. We luisteren goed naar verbeterpunten van werkzoekenden en werkgevers. Daarop reageren we en dat werpt z’n vruchten af. Werkgevers in de regio zien ons steeds meer als partner en komen vaak eerst bij ons voor ze een uitzendbureau inschakelen. We hebben ook geïnvesteerd in een mentortraining voor werkgevers – Mentorwijs – om mensen met een beperking beter te begrijpen. Hoe ga je om met een medewerker met een dwangneurose? Wat heeft zo iemand nodig vanuit zijn talent en beperking? Hier krijgen we positieve reacties op. Een ander voorbeeld: onze brieven. Werkzoekenden vonden de taal en de toon vaak veel te formeel en ingewikkeld. Verschillende teams zijn hiermee aan de slag gegaan. Van de Cliëntenraad, die ons gevraagd en ongevraagd adviseert, horen we dat onze brieven sterk zijn verbeterd.”

En hoe zit het met de waardering van de burger als graadmeter voor de kwaliteit die je levert?

“Ik denk dat een verhouding 80/20 voor tevreden/niet tevreden burgers al heel mooi is. Niet iedereen beseft welke transitie wij doormaken. De Participatiewet, de overheveling van taken, bezuinigingen, een fusie, het is nogal wat. Ons eerste jaar als Werkbedrijf Rivierenland was heel zwaar. Zo’n ingewikkeld proces, dat doe je niet zomaar. En we zijn er ook nog niet. Samen met werkgevers en gemeenten moeten we onszelf de tijd en de kans geven om te ontwikkelen en deze transitie vorm te geven.”

‘Ik wil dat iedereen bezig is met innovaties: denk out-of-the-box, durf fouten te maken en leer ervan’

 

Is kwaliteit ook een kwestie van goed leiderschap?

“Toen ik drie jaar geleden begon, heb ik eerst overal informatie verzameld. Bij Divosa, werkgevers, andere sw-bedrijven ... halen, halen, halen. Kennis opdoen bij anderen vind ik een onmisbare stap op weg naar meer kwaliteit. En ook: doen, doen, doen. Mijn stijl van leiderschap richt zich vooral op de ontwikkeling van zelfsturing van medewerkers. Ik wil dat iedereen bezig is met innovaties: denk out-of-the-box, durf fouten te maken en leer ervan. Dat zijn we nog echt aan het ontwikkelen, niet iedereen is dat gewend. Een klein stapje kan al een begin zijn. Laatst hoorde ik dat een Virtual Reality-bril mogelijk een goede leermethode is voor onze werkzoekenden. Een van mijn medewerkers twijfelde, dus die heb ik meegevraagd naar een presentatie. Daar kwamen we allebei enthousiast van terug. Zo plant ik zaadjes in de hoop dat er iets moois uit bloeit.”

Werkzaak Rivierenland werkt voor de gemeenten Tiel, Culemborg, West Maas en Waal, West Betuwe, Zaltbommel, Maasdriel, Neder-Betuwe en Buren.

Voor Mentorwijs biedt TNO een gratis handleiding aan. Inmiddels loopt er een effectstudie.

Tekst: Anje Romein
Foto’s: De Beeldredaktie / Raphael Drent

 

Deel dit artikel!

19//2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code

19//2019