‘Iedereen had door dat het anders moest’

Pieter Kos, wethouder Sociaal Domein in de gemeente Den Helder:

De veranderingen in het sociaal domein bezorgden de gemeente Den Helder zware jaren. Bestuurder Pieter Kos is namens de Stadspartij Den Helder wethouder voor het Sociaal Domein en kwam terecht in de heftige storm die over de dienst trok. ‘Het is mijn rol om onvoorwaardelijke steun te geven aan het MT en mensen te koesteren.’

 

“Het is nogal wat om te zeggen dat het sociaal domein een verwaarloosde organisatie is”, zegt Pieter Kos. “Toen het MT Sociaal Domein drie jaar geleden begon, kampte de organisatie met grote problemen. Toen Willemijn Groot als afdelingsmanager aantrad, had zij in vier jaar tijd maar liefst vijf voorgangers gehad. Samen met Marco Webeling (teamleider Participatie) trof ze een organisatie aan waarin lang weinig geïnvesteerd was. Aan alle kanten was niet ingevuld hoe mensen met klanten omgingen en wat de rol in de samenleving is.”

EIGEN EILANDJES

“Mensen hadden lang de ruimte gehad om hun eigen eilandje te vestigen. Ze deden hun werk naar eer en geweten, maar niet vanuit een mensbeeld dat wij bij de samenleving vinden passen. De eilandjes waren ook niet op elkaar aangesloten. Willemijn en Marco gingen samen met het MT, de medewerkers en het college aan de slag om het tij te keren. Willemijn en Marco zijn enorme knokkers, omdat ze er echt in geloven. Ik vond het erg positief dat zij de problemen erkenden en de verwaarloosde organisatie als uitgangspunt namen.”

‘We hadden meer dan voldoende aanbod om iedereen te stimuleren in de nieuwe beweging mee te gaan’

HET MOEST ANDERS

“Willemijn en Marco vroegen het college om back-up en wisten ook dat er financiële investeringen gedaan moesten worden. Er was momentum: iedereen had door dat het anders moest. We hebben een helder eindbeeld geformuleerd over de betekenis van de nieuwe werkwijze. Het was eigenlijk een cultuurverandering.

Vervolgens hebben we gekeken hoe we die omslag voldoende konden ondersteunen met opleidingen en tijd. Voor iedere medewerker wordt gezorgd. We hadden meer dan voldoende aanbod om iedereen te stimuleren in de nieuwe beweging mee te gaan.”

PATRONEN DOORBREKEN

“De veranderingen veroorzaakten enorm veel weerstand. De persoonlijke beschuldigingen liepen de spuigaten uit. Medewerkers liepen ermee naar de OR en de media. Er waren ook veel rechtstreekse aanvallen op personen die wel in de gewenste beweging meegingen. Deze mensen werden zelfs als stakingsbrekers beschouwd. De eilandjes zijn machtig geworden, dus die patronen moet je doorbreken.”

‘Natuurlijk heb je in zo’n situatie de neiging om je er inhoudelijk mee te bemoeien, maar als bestuurder moet je je positie zuiver houden’

NIET MEE BEMOEIEN

“Het is mijn rol om onvoorwaardelijke steun te geven aan het MT en mensen te koesteren. Natuurlijk heb je in zo’n situatie de neiging om je er inhoudelijk mee te bemoeien, maar ik ben bewust buiten het managementdeel gebleven – als bestuurder moet je je positie zuiver houden. Had ik me er wel mee bemoeid, dan had ik daarmee het gezag van het MT weggehaald.”

ELKAAR VERTROUWEN

“De weerstand bij de medewerkers ging niet meer over de vraag of onze aanpak inhoudelijk een goed idee was of niet. Er werden geruchten verspreid om ervoor te zorgen dat onze MT-leden werden weggepest. Je mag het hier oneens zijn over de vraag of we de goede richting inslaan, maar je mag geen mensen kapot maken. Ik steunde onze inhoudelijke afspraken met het MT onvoorwaardelijk. We vertrouwen elkaar. Uiteindelijk zijn een paar mensen weggegaan, maar dat was waarschijnlijk toch wel gebeurd. De allergrootste groep mensen gelooft hier nu in.”

VEEL MEER PLEZIER

“Ooit hebben onze medewerkers voor dit werk gekozen omdat ze een hoog sociaal gevoel hebben. Ze doen dit werk niet omdat ze zo graag de rechtmatigheid willen controleren, want daar maak je alleen het Rijk en de accountants blij mee. Verantwoording afleggen moet gebeuren, maar het gaat er vooral om wat we kunnen doen voor onze inwoners.

‘Door de resultaten die we met klanten boeken, krijgen medewerkers veel meer plezier in het werk’

We hebben een aanbod voor onze klanten gemaakt om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Dat aanbod is het vliegwiel voor de verandering. Want door de resultaten die we daarmee boeken krijgen medewerkers veel meer plezier in het werk. In plaats van dat er gescholden wordt omdat iemand een werkbriefje te laat inlevert, horen ze nu dat iemand weer een baan heeft.”

ELKAAR KOESTEREN

“De belangrijkste succesfactor is dat je moet volhouden. Het MT krijgt ongelooflijk veel over zich heen. Daar moet je tegen kunnen. Als we weer vol in de wind hadden gestaan, heb je het ook nodig om samen even een fles wijn open te trekken. Op die momenten moet je elkaar als mens koesteren.”

SOCIAAL DOMEIN

“De omvorming van het sociaal domein was voor ons een logische aanleiding om deze veranderingen in te zetten. Het sociaal domein is voor ons één geheel, dus het is voor ons belangrijk om allemaal in de volle breedte vanuit hetzelfde mensbeeld te werken.”

‘Net als bij iedere gemeente is de decentralisatie nog steeds een megaklus’

DE GOEDE KANT OP

“We hoeven op dit moment niet meer buitensporig veel energie te besteden aan onze interne organisatie. Maar net als bij iedere gemeente is de decentralisatie nog steeds een megaklus. Inhoudelijk en financieel gaat het de goede kant op. We hebben veel ingezet op het gebied van preventie en uitstroom. Die investering moet zich de komende jaren wel gaan uitbetalen.”

BEDRIJVIGHEID

“Sinds we anders werken, krijgen we ook andere reacties van onze inwoners. We hadden hier ooit de oude Rijkswerf Willemsoord, die nu omgevormd is naar een hele mooie industriële omgeving met bedrijvigheid en cultuur. Via ons vond een oud-medewerker van Defensie daar weer een baan. Hij had sowieso niet meer gedacht dat hij ooit nog aan het werk zou komen en zeker niet op deze locatie. Zo’n verhaal, dat vind ik heel gaaf.”

Tekst: Sigrid van Iersel
Foto: de Beeldredaktie/Jeffrey Bakker

Het verhaal van Den Helder komt ook ter sprake in een deelsessie tijdens het Divosa Voorjaarscongres 2018

Deel dit artikel!

13//2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code

13//2018