‘Het systeem en ik zitten vaak op een lijn’

Diagnose-instrument SZeebra geeft houvast bij re-integratie-advies

Marloes Voncken en Denice Gayadien zijn participatiecoaches bij het Helmondse werkbedrijf Senzer. Trots op je Vak wil van hen weten: wat is de meerwaarde van een diagnose-instrument bij het adviseren van werkzoekenden over hun traject naar de arbeidsmarkt? ‘Cliënten zijn minder afhankelijk van welke consulent er tegenover hen zit.’

 

JULLIE WERKEN MET DIAGNOSE-INSTRUMENT SZEEBRA. HOE ZIJN JULLIE DAARBIJ UITGEKOMEN?

Denice: “In Helmond werken we al sinds 2011 met Suite en SZeebra. Na de fusie van de afdeling Werk en Inkomen met sw-bedrijf Atlant Groep hebben we geprobeerd om onze systemen zo goed mogelijk door te laten lopen. Zo kwamen we opnieuw uit bij SZeebra.”

EEN WERKZOEKENDE MELDT ZICH, EN DAN?

Denice: “Bij elke eerste aanvraag hebben werkzoekenden een afspraak met het team screening. We onderzoeken wie er tegenover ons zit, wat zijn of haar behoefte is en wat de kansen en mogelijkheden zijn. SZeebra helpt ons om hun arbeidspotentieel te bepalen. De werkzoekenden hebben vooraf online hun werkervaringen al ingevuld. Is alles duidelijk, dan kunnen zij ondersteuning krijgen van het Gezamenlijke Bemiddelingsteam. Als er nog onduidelijkheden zijn over wat iemand in huis heeft, doen we verdiepend onderzoek.”

Marloes: “In het verdiepend onderzoek kleuren we de zwart-witfoto verder in. Hoe zit het met iemands fysieke en psychische belastbaarheid? En met zijn of haar competenties, motivatie en drijfveren? Daaruit volgt ons advies of iemand kan werken of hoe hij zich verder kan ontwikkelen.”

HOE GAAN JULLIE DAT GESPREK AAN?

Denice: “Het is voor ons belangrijk om niets zelf in te vullen, om een open gesprek te voeren. Van een 63-jarige man die ineens werkloos is geraakt kun je je afvragen of hij nog wel te bemiddelen is. Maar misschien weet hij toch verrassend snel de weg naar de arbeidsmarkt weer te vinden, bijvoorbeeld omdat hij een goed netwerk heeft en met zijn kennis en ervaring veel toegevoegde waarde heeft. Je moet iemand daarom altijd de gelegenheid geven om zelf zijn verhaal te vertellen. Mijn eerste vraag luidt: wat speelt er? Ik zet op een positieve manier de toon van het gesprek. Als ik luister, luistert de ander ook naar mij. Soms zien mensen hun eigen mogelijkheden niet meer.”

 

‘Het mooiste van dit vak is dat ik mensen in beweging kan brengen

 
 

HEB JE DAAR EEN VOORBEELD VAN?

Denice: “De zoon van een alleenstaande moeder kreeg op 12-jarige leeftijd een auto-ongeluk waardoor hij niet meer naar school kon. De vrouw is zeven dagen per week, 24 uur per dag met hem bezig; tijdens zijn dagbesteding doet ze het huishouden. Ze dacht dat er niets mogelijk was en voelde geen enkele behoefte om zelf in beweging te komen. Tijdens ons gesprek gaf ze aan dat ze meer tijd voor zichzelf wilde. Aan de hand van haar eigen verhaal liet ik haar zien dat ook zij een nieuwe stap kan zetten door een deel van de zorg los te laten. Nu zit ze in een traject om toch weer aan het werk te gaan.

Het mooiste van dit vak is dat ik mensen in beweging kan brengen. Ik bied een luisterend oor en schenk vertrouwen. Als je dat bij het eerste gesprek niet doet, wordt het later in het traject veel moeilijker om mensen te motiveren.”

WAT IS DE ROL VAN SZEEBRA HIERBIJ?

Denice: “Ik moet eerst begrijpen wat de klant precies kan, zodat ik dat goed kan vastleggen in SZeebra. Ik geef aan wat ik zie en check of we elkaar goed hebben begrepen. Ik laat mensen meekijken, geef hun vertrouwen. Daardoor krijg ik meer informatie, maar: daarvoor moet je wel eerst met elkaar in gesprek komen. Alle cliënten krijgen een rapport mee waarin staat wat ik in SZeebra heb vastgelegd; zij kunnen alles zelf nalopen. Door het samen te doen heeft een vervolgtraject meer kans van slagen.”

Marloes: “We kunnen met dit systeem wat objectiever meten en worden geholpen bij het geven van adviezen. Als uit SZeebra hetzelfde advies rolt als ik zelf zou geven, denk ik: mooi! Die bevestiging is prettig.

Het is ook mogelijk om van het SZeebra-advies af te wijken, maar daarbij voel ik wel een drempel. Je moet een goede reden hebben om het systeem te overrulen. Bijvoorbeeld als iemand op papier veel werkervaring heeft, maar in de praktijk veel moeite heeft om zich aan te passen aan de veranderingen in de maatschappij. In dat geval laat ik me leiden door mijn eigen inschattingen.”

HOE WAS HET OM MET SZEEBRA TE LEREN WERKEN?

Marloes: “Ik vond het niet moeilijk, maar dat gold niet voor alle collega’s. Dat je eerst het systeem moet leren kennen vond ik juist wel interessant.”

Denice: “Het was wel wennen, maar nu vind ik SZeebra erg handig. Ik hoef niet meer van het ene systeem naar het andere te switchen; de hele werkvoorraad staat nu bij elkaar. Het instrument helpt me ook bij de gespreksvoering. Er staat bijvoorbeeld een weekrooster in SZeebra waarin ik de dagen kan aanvinken waarop iemand beschikbaar is.”

HELPT EEN DIAGNOSE-INSTRUMENT OM BETERE BESLISSINGEN TE NEMEN OVER DE RE-INTEGRATIEMOGELIJKHEDEN VAN MENSEN?

Marloes: “Sommige collega’s vinden dat ze in een systeem geduwd worden, maar ik heb juist het gevoel dat het systeem en ik vaak op een lijn zitten. Het is goed om getoetst te worden, zodat de kans groter is dat we als participatiecoaches allemaal dezelfde conclusie trekken. Dat betekent dat de cliënt voor zijn advies minder afhankelijk is van welke consulent er tegenover hem zit.”

Denice: “Het mooie aan het systeem vind ik dat er altijd een perspectief aangegeven wordt voor verdere ontwikkeling of werk. Het diagnose-instrument helpt dus om daarover een besluit te nemen. Maar dit wil niet zeggen dat dit besluit altijd beter is dan het eigen advies van de consulent.”

HOE VINDEN WERKZOEKENDEN HET OM MET DIT SYSTEEM TE WERKEN?

Marloes: “Veel mensen vinden het verdiepend onderzoek aanvankelijk wel lastig vanwege de vele vragen, maar vervolgens zijn ze tevreden. Ze zien weer perspectief en voelen zich gehoord.”

 

‘SZeebra is een goed hulpmiddel, maar de mens staat centraal’

 
 
Denice: “Dit werk blijft mensenwerk en juist dat maakt het ook zo leuk. SZeebra is een goed hulpmiddel, maar de mens staat centraal. Als je iemands vertrouwen wint en echt naar hem of haar luistert, komt er vanzelf een verhaal los. Het maakt me trots als ik iemand opnieuw in beweging krijg.”

RAAD JE HET GEBRUIK VAN DEZE INSTRUMENTEN AAN?

Denice: “Ja. Als je eraan gewend bent, is SZeebra gebruiksvriendelijk. We kunnen er in onze organisatie nog veel meer uithalen dan we nu doen. Het is dan ook belangrijk ermee bezig te blijven. Door dit soort veranderingen in ons werken blijven we ons ontwikkelen. Je ontneemt jezelf iets als je daar niet voor open staat.”

Marloes: “SZeebra is vooral handig voor de grote lijn, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in hoe iemand zijn competenties kan ontwikkelen. Ik vind het erg interessant om te onderzoeken waar die kansen precies liggen.”

Tekst: Sigrid van Iersel
Foto: de Beeldredaktie/Bart van Overbeeke

Vakmanschap op de kaart: inspirerende initiatieven en activiteiten van gemeenten binnen het sociaal domein. Daar hoort Helmond ook bij.

Vakmanschap op de kaart: inspirerende initiatieven en activiteiten van gemeenten binnen het sociaal domein. Daar hoort Helmond ook bij.

Hoe werkt SZeebra Diagnose?

SZeebra geeft een diagnose van het klantenbestand in het sociaal domein. Klanten beantwoorden daarvoor eerst de Poortwachter-vragenlijst om te bepalen tot welke doelgroep ze behoren. Op basis van de antwoorden levert SZeebra een gewogen klantprofiel (afstand tot de arbeidsmarkt), een loonwaarde-indicatie (verwacht prestatieniveau) en een participatieprofiel (mate van maatschappelijke deelname). Klanten zien direct hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt en krijgen indien gewenst automatisch vacatures toegestuurd die aansluiten op hun profiel.

Wat kan een klantmanager ermee?

Het instrument ondersteunt de klantmanager bij beslissingen. Het biedt een eenduidige gespreksstructuur en geeft inzicht in de stappen om tot een advies te komen.
De klantmanager nodigt de klant uit voor een gesprek, voert het gesprek aan de hand van de vragenlijst, leest de rapportage, zoekt vacatures, stuurt de informatie naar het klantvolgsysteem en stelt een trajectplan op. Na de diagnose kan de klantmanager een klant ook online opdrachten geven, automatisch vacatures sturen en de sollicitatie-activiteiten volgen.

Wat kan een werkzoekende ermee?

De klant kan in een beveiligde online omgeving een cv of e-portfolio maken, zelfassessments doen, sollicitatiebrieven opstellen en vacatures zoeken.

Welke gemeenten werken ermee?

In Nederland werken dertig gemeenten met SZeebra, waaronder Almere, Arnhem, Dronten, Hart van West-Brabant, Helmond, Hulst, Lelystad, Noordoostpolder, Oisterwijk, Rheden en Schouwen-Duiveland.

Meer informatie: Werkwijzer Diagnose-instrumenten 

Werkbedrijf Senzer

Het Werkplein Regio Helmond, het Werkgeversplein Regio Helmond en de Atlant Groep werken sinds 1 oktober 2016 samen in de nieuwe organisatie Senzer. Als werkbedrijf voert Senzer de Participatiewet uit voor zeven Peelgemeentes (Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren) in de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel.

 

Deel dit artikel!

11//2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code

11//2017