Het DNA van Amersfoort

Column Eddy Karrenbelt, hoofd sociale dienst Amersfoort

Foto Eddy Karrenbelt

 

Het doel van vakmanschap is om samen tot de beste resultaten te komen. Voor de klant kan dit betekenen: een stap op de re-integratieladder, uitstroom naar werk, grip op eigen leven, uit een sociaal isolement komen. Wat het ook betekent: het vraagt om vakmanschap van de professional. 

 

 

Dat vakmanschap heeft vele facetten: methodisch werken, het opdoen van coachings- en motivatievaardigheden, ontwikkeling en vernieuwing en passie voor het werk. Niets is zaligmakend, maar bevlogen werken is essentieel om te komen tot goede prestaties. Dé vraag voor de professional is dan ook: wat heb ik nodig om mijn werk met inspiratie te doen?

Zelfkennis is belangrijk. Open en eerlijk naar je kwaliteiten en beperkingen kijken. En ook: blijven leren, ontwikkelen en vernieuwen en voor jezelf de juiste condities scheppen. In Amersfoort hebben we het over ons DNA: Dichtbij, Nieuwsgierig en Aanspreekbaar. Dichtbij jezelf en anderen. Nieuwsgierig naar jezelf en anderen, naar nieuwe manieren van werken. Aanspreekbaar op ratio, emotie, verstand, gevoel, intuïtie, hart en ziel.

De organisatie heeft een cruciale rol in het scheppen van de juiste randvoorwaarden en in het creëren van een voedingsbodem voor het werken met passie. Om professionals tot hun recht te laten komen, optimaal te laten presteren en zich te laten ontwikkelen. Ook moeten zij de ruimte krijgen om te reflecteren en te leren. Zet in op hun kwaliteiten, stuur op betrokkenheid en koester dat ze werken met hun hart. Belast professionals niet te zwaar met allerlei eisen en randzaken. Dan verliezen ze hun inspiratie.

‘Met betrokkenheid komen de resultaten vanzelf’

Belangrijk is de focus op de bedoeling van het werk: het ondersteunen van klanten in zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. In de ontmoeting tussen de professional en de klant ligt de liefde voor het vak en de inspiratie. Wanneer die ontmoeting wordt verstoord door de ‘systeemwereld’ met haar regels, richtlijnen, procedures, formats en theorieën, krijgen we ongelukkige en ongeïnspireerde professionals. De klant is daarvan ook de dupe.

Om met vakmanschap tot de beste resultaten te komen leggen wij het accent niet op individuele resultaten. Wij gebruiken de gezamenlijke resultaten als spiegel om te kijken of wij er samen in slagen om betrokken in ons werk te staan. Met betrokkenheid komen de resultaten vanzelf.

Iedereen wil het werk graag goed doen. We vertrouwen op onze professionals. Zet er tien bij elkaar, geef hun de ruimte om van elkaar en anderen te leren en zo hun professionaliteit en vakmanschap op peil te houden en uit te breiden. Samen kunnen ze de wereld verzetten.”

Tekst: Eddy Karrenbelt
Foto: Bram Petraeus

 

 

Deel dit artikel!

01//2015
01//2015