Groepsgericht werken wil ik vaker toepassen

Samenwerken bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland 

Samenwerken in gemengde koppels, hoe werkt dat? Klantmanager Participatie Nathalie Lurken en Wmo-consulent Chantal Thijssen van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland vonden het kijkje in elkaars keuken erg leerzaam. ‘We staan te popelen om verder te gaan.’

 

Bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland volgden achttien klantmanagers de opleiding ‘De effectieve klantmanager Sociaal Domein’. Eén van de activiteiten was het samenwerken in ‘gemengde koppels’ van verschillende disciplines.

Waarom werken in gemengde koppels?

Nathalie: “Omdat we meer integraal willen werken. Uit de kokervisie stappen en meer wijk- en gebiedsgericht werken. Met één loket voor de burger waar wordt bepaald wie van ons deze persoon het beste kan helpen. Omdat iedereen voor dezelfde klant werkt, is er al heel veel overlap. Door de kennis en kunde uit diverse disciplines te delen word je sterker.”

Chantal: “Ik heb ervan geleerd anders naar Wmo-klanten te kijken. Een langdurig werkloze die dagbesteding aanvraagt niet meteen honoreren, maar eerst eens vragen of Participatie met hem aan de slag gaat. Niet nog afhankelijker maken en verder van de maatschappij brengen, maar juist dichterbij.”

Hadden jullie een systeem voor het delen?

Chantal: “We hadden eens in de zes weken intervisie. Iedereen bracht dan vanuit zijn discipline een probleem- of succescasus in waarop we dan allemaal vanuit onze eigen achtergrond reageerden. Dat was heel leerzaam.”

Nathalie: “En we hadden intensief contact. Voorheen was dat incidenteel. Door de opleiding, waarvoor we een jaar heel nauw samenwerkten, hebben we veel van elkaar geleerd. We hebben meer inzicht in elkaars werk gekregen en de communicatielijnen zijn veel korter geworden.”

Wat deden jullie als koppel?

Chantal: “We hebben groepsgericht werken als methodiek opgepakt en toegepast op een groep Wmo-klanten. Dat werkte uitstekend.”

Nathalie: “Voordeel van een groepsaanpak is dat je in veel minder tijd veel meer mensen bereikt. En in een groep openen mensen zich makkelijk, zijn ze meer betrokken, stimuleren ze elkaar, leren ze van elkaar. Hetzelfde gebeurde binnen onze eigen groep van professionals; heel prettig! Groepsgericht werken wil ik vaker bij Participatie toepassen.”

 

‘Chantal leerde mij een heel andere benadering van het klantgesprek’

 

Gemengde koppels werken dus?

Chantal: “Jazeker! Door deze samenwerking heb ik er als Wmo-consulent meer begrip voor gekregen dat de collega’s bij Participatie procedures strak moeten volgen en soms streng op rechtmatigheid moeten sturen. Door de vele wettelijke beperkingen hebben zij nou eenmaal niet zoveel speelruimte als Wmo.”

Nathalie: “Chantal is van huis uit maatschappelijk werker. Van haar leerde ik onder meer een heel andere benadering van het klantgesprek. Niet direct op werk gericht, maar meer op het sociale leven van de klant, die zich daardoor makkelijker openstelt. Je toont zo ook meer betrokkenheid. Dat werkt. Er komt dan meer uit de klant zelf. Ik pas dit waar mogelijk ook toe binnen Participatie.”

Merkt de klant het ook?

Nathalie: “Soms lopen klanten bij meerdere loketten. Als je niet van elkaar weet wat je doet en waarom, bestaat het risico dat je het wiel steeds opnieuw aan het uitvinden bent. Een eyeopener in dit verband was de Effectencalculator (zie kader, red.). Die verplicht je integraal te kijken en geeft inzicht in wat er allemaal voor een klant wordt gedaan en wat dat kost. Heel prettig!”

Chantal: “Ja, en door de uitkomsten interdisciplinair te bespreken kun je in één keer zaken rechtzetten zonder dat iedereen er afzonderlijk mee bezig is. Dat scheelt veel tijd en energie.” 

Effectencalculator

Met dit instrument bespreken professionals interdisciplinair het effect van hun aanpak. Wat is de behoefte van de klant? Welke ondersteuning is daarbij nodig en wat levert die op? Wat kost het? De meerwaarde van de interventie tekent zich af door dezelfde vragen ook te stellen voor de situatie zonder interventie. Deze aanpak stimuleert onderlinge kennisuitwisseling en het kostenbewustzijn. Professionals krijgen inzicht in hun eigen handelen. Kijk voor meer informatie op www.effectencalculator.nl

Hoe ziet de toekomst eruit?

Chantal: “We willen nu doorpakken en eisen die ruimte binnen de organisatie ook op. We staan te popelen om verder te gaan. Zo willen we vaker bij elkaar in de keuken kijken. Een dag met elkaar optrekken om te kijken, te luisteren en te delen.”

Nathalie: “Ook dragen we onze ervaringen uit binnen de organisatie. En als bestuurslid van de Beroepsvereniging voor Klantmanagers promoot ik ook daar deze manier van werken!”

Tekst: Jan Dobbe
Foto: De Beeldredaktie

maastricht

'Vakmanschap op de kaart: inspirerende initiatieven en activiteiten van gemeenten  binnen het sociaal domein. Daar hoort Maastricht ook bij.' 

Maastricht Heuvelland levert input voor beroepsstandaard

Bij beroepsregistratie hoort een duidelijk profiel van de beroepsgroep. Als basis wordt hiervoor de Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers gebruikt. De eindtermen van de opleiding ‘De effectieve klantmanager sociaal domein’, waaraan achttien klantmanagers van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland deelnamen, vormen input voor de doorontwikkeling van de beroepsstandaard voor klantmanagers. 

Wil je meer weten over beroepsregistratie van klantmanagers? Bekijk dit filmpje.

 

Deel dit artikel!

09//2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code

09//2017