Ooststellingwerf - Een geweldige boost voor de organisatie


‘Een geweldige boost voor de organisatie’

Drie Friese gemeenten zetten samen leergang Vakmanschap op

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland voegden hun wensen en budgetten samen en klopten aan bij de Hanzehogeschool Groningen voor een eigen leergang Vakmanschap. Die kwam er en daar wordt iedereen blij van. ‘Deze leergang is echt een cadeautje!’

 

Nieuwe doelgroepen, andere arrangementen en intensievere samenwerking met collega’s in het sociaal domein: ontwikkelingen die vragen om een verdieping en verbreding van vakmanschap.

Aangemoedigd door de leergang Investeren in participeren van Divosa die zij een jaar of twee geleden volgden, pakten programmaregisseur Tineke Rodenhuis van Weststellingwerf en Wike Swart, beleidsadviseur voor Ooststellingwerf en interim-teamleider Dienst in bedrijf voor Weststellingwerf die handschoen op. Tineke: “Het vak van werkconsulent is in beweging, de context verandert steeds. De ene consulent is de andere niet en er is geen landelijke hbo-opleiding.” Tijd voor een eigen leergang Vakmanschap.

Samenwerken met gerenommeerd instituut

Wike: “Vakmanschap vraagt om permanent leren. Vooral leren van je eigen ervaringen en van je collega’s. Dat was wat we met de leergang voor ogen hadden. Geen droge lezingen, maar veel interactie, discussie en casuïstiek, aangevuld met theorie.”

Een werkgroep met medewerkers uit de drie gemeenten formuleerde alle opleidingswensen en -behoeften. Teamleider Yvonne Wanink van Ooststellingwerf leidde de groep: “De roep om meer kennis en vaardigheden kwam uit de werkconsulenten zelf, daar hoefden wij niets aan te doen. Dat was heerlijk werken.”

Met hun wensenpakket stapten de gemeenten naar de Hanzehogeschool Groningen. Wike: “We wilden samenwerken met een gerenommeerd onderwijsinstituut. Dat betekende dat er een flink budget moest worden gereserveerd, want kwaliteit kost geld. Eind 2015 kregen we formeel toestemming van de directie.”

 

‘De roep om meer kennis en vaardigheden kwam uit de werkconsulenten zelf, daar hoefden wij niets aan te doen’­­­

 

Steeds meer een lerende organisatie

De samenwerking met de Hanzehogeschool bevalt uitstekend, niet in de laatste plaats vanwege de aansluiting met de beroepsstandaard voor klantmanagers. Tineke: “Lector arbeidsparticipatie Louis Polstra stond aan de wieg van de beroepsstandaard, dus ja, die aansluiting is wel gegarandeerd.”

De leergang wordt stapsgewijs, per module, ingevuld. Wike: “Zo hoef je niet het hele programma in één keer te maken en kun je ter plekke de nieuwste inzichten verwerken.”

Twintig medewerkers van de samenwerkende Friese gemeenten volgen de leergang die vooralsnog uit drie modules bestaat: Motiverende gespreksvoering, Culturele diversiteit en Bijzondere doelgroepen (lichte verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en verslaving). Elke module start met een masterclass, gevolgd door vijf bijeenkomsten waarvoor het nodige huiswerk gedaan moet worden. Deze zomer wordt de laatste module afgerond; na de zomer is er ruimte voor nog twee verdiepende modules. Tineke: “We inventariseren nu wat daarin moet. De mensen hebben er echt zin in. Zo worden we steeds meer een lerende organisatie.”

Aandacht voor kwaliteit

Een belangrijk criterium voor de invulling van de leergang was dat het geleerde direct in praktijk gebracht moest kunnen worden. Wike: “Dan wordt het meteen verinnerlijkt en zakt het niet weg. Een medewerker vertelde dat zij wat ze geleerd heeft over motiverende gespreksvoering al met succes toepaste op een klant. ‘Jij bent de eerste aan wie ik dit verhaal vertel’, hoorde ze van die klant. ‘Petje af dat je me zover hebt gekregen’.”

 

‘De mensen voelen dat er waardering en aandacht voor hen en hun vak is; daar worden ze warm van’

 

De aandacht voor meer kwaliteit is op zichzelf al een succesfactor. Yvonne: “Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dat zie je hier ook. De mensen voelen dat er waardering en aandacht voor hen en hun vak is. Daar worden ze warm van. Ze zijn er echt mee bezig: delen studiemateriaal, moedigen elkaar aan, vormen intervisieclubjes. En ze worden positief-kritisch op hun eigen functioneren.”

Zo kweek je betrokkenheid

Wat ook goed werkt is het openstellen van de masterclasses voor alle stakeholders: collega’s uit andere gebiedsteams, leidinggevenden, wethouders en externen zoals re-integratiebureaus en mensen uit het bedrijfsleven. Wike: “Door het zo breed aan te pakken, kweek je meer betrokkenheid bij belangrijke in- en externe doelgroepen. Zo krijg je een breed netwerk van professionals die elkaar beter weten te vinden!”

Tips voor andere gemeenten heeft Wike ook. “Ga het gewoon doen, het is een geweldige boost voor je organisatie. Pas wel op dat je niet te lang wikt en weegt. Er zitten zoveel kanten aan dit beroep, daar kun je je helemaal in verliezen. Als je de knoop niet een keer doorhakt, blijf je bezig.”

Tineke: “Vul het zo praktisch mogelijk in, durf te investeren in de verbinding tussen kennis en vaardigheden. En zorg voor voldoende budget. Heb je dat als individuele gemeente niet, werk dan zoals wij samen met andere gemeenten. Samen heb je meer draagkracht.”

Tekst: Jan Dobbe
Foto: De Beeldredaktie/
Marcel J. de Jong

Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland

Vakmanschap op de kaart: inspirerende initiatieven en activiteiten van gemeenten binnen het sociaal domein. Daar horen Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland ook bij.

Een cadeautje

Werkconsulenten Liesbeth Griep en Friedrich Hopster zijn heel enthousiast. Liesbeth: “Deze leergang is echt een cadeautje. Klantmanager is echt een vak en dat moet je goed onderhouden. Doordat we een relatief kleine gemeente zijn, krijgen wij als uitvoerders met alle mogelijke doelgroepen te maken. Dat maakt ons werk heel divers en leuk, maar het maakt ook dat je op alle terreinen goed bij moet blijven.”

Friedrich: “Ik voel me door mijn werkgever serieus genomen. En het is leuk om het samen met de andere gemeenten te doen. Er is interactie, je leert van elkaar. Ook kijk je weer bewust naar je eigen functioneren: Wat doe ik? Hoe doe ik het? Kan het beter? En: wat heeft de klant er uiteindelijk aan?”

Liesbeth: “De leergang zet ons ook aan tot meer intervisie, zodat je elkaar bij de les houdt. Bijvoorbeeld op het gebied van interculturele communicatie. Je wordt je bewust van vooroordelen. Je schrikt je rot, want die zijn er... Als je dat eenmaal weet, houd je voortaan beter rekening met gevoeligheden bij klanten.”

 

EEN GEWELDIGE BOOST VOOR DE ORGANISATIE

 

Deel dit artikel!

10//2017

Reacties

  1. Geplaatst door: Renata Rozendal

    Wat een goed initiatief!

    Fijn om te lezen dat deze gedrevenheid in acties kan worden vertaald.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code

10//2017