De Aanplakker


De Aanplakker: vraag het je collega’s!

NIEUW INSTRUMENT VOOR TEAMS

Teamleider Eline Timmer van Werkplein Eemsdelta ISD Noordoost werkte op verzoek van Divosa al brainstormend mee aan de ontwikkeling van de Aanplakker. ‘Dit instrument kan je goed helpen om uit je tunnelvisie te komen.’

Samen met organisatieontwikkelaar Alvin Noteboom (Divosa) en klantmanager Anke Cuppers (Sociale Dienst Oost Achterhoek) nam teamleider Eline Timmer vorig jaar deel aan een vruchtbare brainstorm voor de ontwikkeling van een nieuw werkinstrument voor professionals in het sociaal domein. “Al snel waren we het erover eens dat het géén intervisietool moest worden. Dan zou het namelijk te veel gaan over het functioneren en de houding van personen. Dat wilden we niet. Het moest puur gaan over kennis halen bij je collega’s – laagdrempelig, uitnodigend en snel.”

Uit brainstormsessies als deze ontstond de Aanplakker: een instrument om aan de muur te hangen, waar je oog op valt als je er langs loopt en waar je makkelijk op reageert. Eline: “De Aanplakker is heel praktisch, dat past bij de aard van werkcoaches. Er komen geen ellenlange vergaderingen bij kijken, daar heeft niemand zin in.”

‘Kennis halen bij je collega’s;
laagdrempelig, uitnodigend en snel’

Prangende vragen

Eline testte de Aanplakker in de praktijk tijdens haar jaarlijkse teamdag. “Een week van tevoren vroeg ik mijn teams een prangende vraag te formuleren. Pas op de teamdag zelf heb ik de Aanplakker opgehangen en uitleg gegeven over de werkwijze.”

Eline vroeg alle collega’s om eerst zelf geeltjes te plakken zonder bij collega’s te rade te gaan, zodat niemand beïnvloed werd door de gedachtegang van een ander. Vervolgens kon ieder team daar relevante informatie uithalen. Bij de nabespreking werd de Aanpakker (zonder -l-) ingebracht, een invulblad waarmee de inbrenger zijn conclusies en vervolgacties kan bepalen. “We zagen dat de meest open geformuleerde vragen de beste oplossingsrichtingen opleverden. Dat is nog het lastigst: een vraag stellen zonder de ander al een bepaalde richting op te sturen.”

Weg tunnelvisie

Eline vertelt dat de geeltjes een goede indicatie geven van de kwaliteit van de vraag. “Staan er meer vragen op dan tips en adviezen, dan is je vraag waarschijnlijk te gesloten of te sturend. Maar ook dan helpt de Aanplakker goed. De tegenvragen kunnen bijvoorbeeld duidelijk maken dat er een heel andere, veel belangrijkere vraag leeft. Je moet wel de tijd nemen om de Aanplakker goed te bespreken en ruimte geven voor meer input.”

Het mooie van de Aanplakker volgens Eline is dat je eruit kunt halen wat je nodig hebt. “Het zijn tips en aanbevelingen, je hoeft ze niet allemaal te gebruiken. Soms is het oud nieuws, soms is het nieuw en verrassend. Het kan je helpen uit je tunnelvisie te komen. Je laat anderen – die er niet direct belang bij hebben – hun licht over de kwestie schijnen. Dat levert soms heel verrassende en bruikbare ideeën op. We gaan de Aanplakker hier zeker vaker inzetten.”

Tekst: Jan Dobbe
Foto: De Beeldredaktie

Zo werkt de Aanplakker

Met de Aanplakker helpen uitvoerende professionals in een team elkaar aan nieuwe inzichten, zodat ze op de werkvloer zo efficiënt mogelijk aan de slag kunnen. Een collega schrijft een vraag op de Aanplakker (A0-formaat) en bevestigt die aan de muur van de gezamenlijke werkruimte. Alle teamgenoten krijgen nu een week om hun suggesties op de Aanplakker te noteren. Vervolgens vat de vraagsteller die suggesties samen in het teamoverleg en geeft aan welke stappen er genomen moeten worden. Zo krijgt iedereen – ook de teammanager – de gelegenheid hiervan te leren.

De Aanplakker draagt bij aan een efficiëntere manier van werken, aan een hechter team en aan een open sfeer waarin moeilijkheden niet worden vermeden. Het instrument is ontwikkeld met behulp van onder andere ISD Noordoost, Nijmegen, Harderwijk, Zoetermeer, Deventer, Wageningen en Oost-Achterhoek.

Meer informatie en kosteloos bestellen
www.divosa.nl

Deel dit artikel!

05//2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code

05//2016