70:20:10-leren in de Amsterdamse praktijk

Professioneel handelen en vakmanschap zijn belangrijke pijlers

Alles wat je doet moet waarde hebben voor de klant en de stad, vinden ze in Amsterdam. Dus dat geldt ook voor het Koersbesluit Re-integratie van de gemeente. Programmamanager Coraline Noordzij en projectleider Maike Vallenga vertellen hoe dit uitpakt. ‘Wil je weten wat waardevol is, dan moet je op de werkvloer zijn.’

 

Maatschappelijk rendement op de lange termijn. Dat is een van de uitgangspunten van het  Amsterdamse Koersbesluit Re-integratie. Werk blijft daarbij de eerste keuze. Is werk echter geen optie, dan kijkt men breder; naar de Amsterdammer in zijn unieke situatie, naar de mens achter de klant met al zijn kansen en mogelijkheden. Er is meer persoonlijke aandacht voor de klant én er wordt ingezet op professionaliteit. 

Professioneel handelen en vakmanschap zijn belangrijke pijlers bij de implementatie van het Koersbesluit. Maike Vallenga is projectleider professioneel handelen en vakmanschap: “We kijken vooral naar de goede initiatieven van de professionals zelf. Wil je weten wat waardevol is voor klant en stad, dan moet je op de werkvloer zijn. Initiatieven voor verbetering komen vooral daarvandaan.” 

 

‘We kijken vooral naar de goede initiatieven van de professionals zelf’

 

Film

Om het gesprek over professioneel handelen met elkaar te kunnen voeren, moeten de medewerkers begrijpen wat het Koersbesluit in de praktijk voor hen betekent. Daarom is er een film gemaakt waarin vier praktijkcases voorbijkomen. Coraline Noordzij: “Deze consultatie van de werkvloer levert mooie initiatieven op. Zo ontwikkelden twee consulenten van Werk, Participatie en Inkomen (WPI) een workshop ‘Talentvol Coachen’. Ze stimuleren collega’s om te ontdekken wat hen drijft en waarin hun talent het beste tot zijn recht komt.” Maike: “Het loopt als een trein. Dit jaar trainen ze bijna tweehonderd klantmanagers en consulenten. Interdisciplinair, waardoor ze ook weer van elkaar leren.” 

Inspiratielabs

Uit de teamgesprekken borrelt de behoefte aan verdieping op. Coraline: “Daarvoor organiseren we iedere maand inspiratielabs voor medewerkers van WPI. Een expert behandelt een specifiek thema. Bijwonen is niet verplicht, mensen komen op eigen initiatief. Die intrinsieke motivatie maakt dat zij de opgedane kennis enthousiaster uitdragen in hun eigen team. Een sessie over motiverende gesprekstechnieken is zo populair dat hij al viermaal is herhaald!”
Verdere verdieping biedt het programmateam in de vorm van wetenschappelijke colleges over onderwerpen als maatschappelijk rendement en professioneel handelen. Maike: “De colleges gaan een stapje verder. Ze zijn bedoeld om medewerkers te inspireren maar ook om hen in de gelegenheid te stellen hun praktijk te toetsen aan de wetenschap.” 

Omgaan met de regels

Om medewerkers in interactie met elkaar te laten leren worden er casuïstiekoverleggen georganiseerd. Maike: “Die gaan we op termijn ook interdisciplinair organiseren. Juist omdat een casus nooit alleen op één afdeling speelt. Bovendien krijg je zo inzicht in de overwegingen van een ander en welk effect hij bereikt. Laatst ging het over interne regels die een voor de hand liggende oplossing in de weg staan. Hoe gaan we daarmee om? We kwamen hierop uit: bij vakmanschap hoort ook dat je zelf keuzes maakt en soms afwijkt van de interne regel. Omdat je daar een goede reden voor hebt; je handelt niet alleen op fingerspitzengefühl, maar ook evidence based.” 

Experimenten

Coraline: “Om erachter te komen wat wel en niet werkt, moet je eens iets kunnen uitproberen. Daarom lopen er nu diverse experimenten.” Maike: “Een mooi voorbeeld daarvan is ‘Een ander gesprek’, bij de afdeling Intake. Gebruikelijk wordt daar een eenmalig gesprek gevoerd over de vraag of iemand recht heeft op een uitkering plus een gesprek om te verwijzen naar Werk of Participatie. In het experiment nemen we meer tijd. We vragen klanten wat ze willen en hoe wij daarbij kunnen helpen. Als ze het niet weten, moet de klantmanager kunnen besluiten dat er meer gesprekken nodig zijn voor een goede diagnose. Daar kan consultatie van collega’s voor nodig zijn of inzet van bepaalde instrumenten. Klant, klantmanager en consulent worden na afloop gevraagd naar hun ervaringen. Met die evaluaties kunnen we de dienstverlening verder verbeteren.”

Tekst:  Jan Dobbe
Foto: De Beeldredaktie

amsterdam

Vakmanschap op de kaart: inspirerende initiatieven en activiteiten van gemeenten  binnen het sociaal domein. Daar hoort Amsterdam ook bij.

Het 70:20:10-model 

Amsterdam werkt volgens het 70:20:10-principe. Het belangrijkste element in dit model (Lombardo & Eichinger) is het informele leren door en tijdens het werken. Dat beslaat circa 70 procent.
Prestatieverbetering wordt vooral op de werkvloer gerealiseerd en dus moet juist daar de leerfunctie ondersteund worden. Zo’n 20 procent leer je van coaching en feedback van collega’s of door zelf naar voorbeeldgedrag te kijken. Mensen die samenwerken, wisselen relevante informatie uit die gebruikt kan worden om effectiever te werken en te presteren.
De resterende 10 procent komt van formele trainingen en bedrijfsopleidingen, geschikt voor het opdoen van basiskennis. Uit onderzoek blijkt dat het hoogste leerrendement te halen valt uit integratie van de verschillende onderdelen. 

Lees meer over 70:20:10

 

INSPIRATIESESSIES

Op 19 april en 18 mei organiseren A+O fonds Gemeenten en Divosa een inspiratiesessie over 70:20:10-leren. Hoe kunnen we professionals in het sociaal domein optimaal ondersteunen om goed invulling te geven aan de uitdagingen in het werk? Wat hebben zij nodig?
Meer informatie op www.divosa.nl 

 

Deel dit artikel!

09//2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code

09//2017